• 2006-04-20

Jerzy Kujawski. Malarstwo

jerzy_kujawski_400Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie zaprasza na oprowadzanie po wystawie - Jerzy Kujawski. Malarstwo, które odbędzie się w niedzielę, 23 kwietnia 2006 r. o godz. 12.15.

Tylko wyobraźnia mówi o tym, co być może…
André Breton, Manifest Surrealizmu, 1924
  
Oprowadza kurator wystawy Andrzej Turowski.
 
Jerzy Kujawski (1921-1998) był artystą, który współtworzył awangardę europejską drugiej połowy XX wieku. Odnalezienie we Francji spuścizny artystycznej po zapomnianym w Polsce twórcy pozwala przywrócić jego malarstwo polskiej historii sztuki, pokazać tkwiące w nim wartości artystyczne, a także na nowo podkreślić związki, jakie łączyły polskich artystów z międzynarodowym modernizmem.

Podtytuł wystawy: "Tylko wyobraźnia mówi o tym, co być może…", będący cytatem z pism André Bretona, papieża surrealizmu, wprowadza nas w imaginacyjną problematykę doświadczenia wewnętrznego Jerzego Kujawskiego, w której zasadniczą rolę odgrywają zagadnienia niczym nieskrępowanej wyobraźni, poetyki wolnych emocji, niesamowitych obrazów czerpanych z nieświadomości, automatyzmu gestu i losu związanego z przypadkiem, nieznanego pragnienia i erotycznego pożądania. (…)

Wprowadzenie oeuvre Jerzego Kujawskiego do polskiej historii sztuki (…) pozwala zwrócić uwagę na niedostatecznie wyjaśnione źródła polskiego surrealizmu, nakazuje na nowo zastanowić się nad początkami malarstwa gestu i sztuki materii w malarstwie polskim, prowokuje do przeformułowania transgresyjnej problematyki ciała i erotyki w polskiej sztuce najnowszej.
Andrzej Turowski
 
 
Andrzej Turowski
Prof. dr hab. Andrzej Turowski (ur. 1941) jest profesorem historii sztuki współczesnej na Uniwersytecie Burgundzkim w Dijon. W ramach Centre de Recherche Comparative sur les Avant-gardes prowadzi badania nad geografią artystyczną XX wieku, architekturą modernistyczną oraz współczesną sztuką europejską.  Opublikował m. in: Konstruktywizm polski, 1981; Wielka utopia awangardy. Artystyczne i społeczne utopie w sztuce rosyjskiej 1910 -1930, Warszawa 1990; Między sztuką a komuną, 1998; Awangardowe marginesy, Warszawa 1998; Budowniczowie świata.Z dziejów radykalnego modernizmu w sztuce polskiej, 2000; Malewicz w Warszawie, 2004. Wedle jego projektu i scenariusza zrealizowano m. in. takie wystawy jak: Czasy skończone! – historii już nie ma, (Centrum Sztuki Hôtel des Arts w Tulonie w 2004, w ramach Sezonu Polskiego we Francji); Kazimierz Malewicz „Supremus”, (Muzeum Narodowe w Warszawie w 2004 r); Krzysztof Wodiczko. Pomnikoterapia (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 2006). Jest autorem filmu Konstrukcja, destrukcja, który towarzyszył wystawie Presences Polonaises w Centre Pompidou w 1983 r. 
 
Wystawa jest czynna do 28 maja 2006 r.

Dodaj komentarz