Nagroda Literacka Gdynia

Prezydent Miasta Gdyni głasza ogólnopolski konkurs dla najlepszych książek ubiegłego roku, w trzech kategoriach: powieść i opowiadanie, poezja, eseistyka. Nagroda jest przyznawana corocznie za najlepsze książki napisane po polsku przez żyjących autorów i wydane po raz pierwszy w 2005 roku. Nagrodę stanowią: statuetka oraz 50 tys. PLN.
Konkurs składa się z trzech etapów, na które składają się: wybór nominacji, ogłaszanych w czerwcu każdego roku, wybór finalistów i podanie do publicznej wiadomości oraz wybór laureatów i wręczenie nagród, we wrześniu każdego roku.
Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do konkursu są: wydawnictwa, członkowie Kapituły, sekretarz Kapituły, inne podmioty zainteresowane konkursem.

Termin zgłaszania książek – do końca kwietnia 2006 roku.

Zgłoszeń należy dokonywać u sekretarza Kapituły pod adresem Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Gdyni:
Elżbieta Gwiazdowska, Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, ul. Świętojańska
141, 81-401 Gdynia, tel. 058 622-73-55, 058 622-44-31 fax. 058 622 64 1

Dodaj komentarz