Małgorzata Dawidek – Grylicka, “Definicja”

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki zaprasza na wystawę Małgorzaty Dawidek – Grylickiej "Definicja".

"Definicja" to instalacja malarska, praca na pograniczu obrazu i tekstu. Traktuje ona o zależnościach między słowami, ich jakością, wartościami, bliskimi i dalekimi znaczeniami, więzami i relacjami między mówiącym, słuchaczem, a słowami i uwikłaniami słów w konteksty znaczeniowe. Punktem wyjścia i osią obrazu jest słowo. Istotą pracy jest jego personalizacja. Zachodzi ona poprzez wizualny i znaczeniowy demontaż, analizę i ponowne złożenie słowa. W wyniku tego procesu powstaje nowa jakość pojęciowa i wizualna.

Małgorzata Dawidek – Gryglicka (ur. 1976, Parczew), ukończyła Akademię Sztuk Pięknych
w Poznaniu (Kierunki: Malarstwo, Rysunek, Krytyka i Promocja Sztuki), pisze doktorat w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aspekt najbardziej interesujący ją w sztuce to relacja między prawdziwym światem, a językiem, który konstytuuje wszelkie działania, mające miejsce w życiu. Artystka tworzy parce z kręgu Poezji Konkretnej oraz Książki Artystycznej.

Galeria Foksal, od 28 kwietnia do 26 maja.

Dodaj komentarz