• 2006-04-15

Norwydeo. Sztuka video z Norwegii.

CSW Łaźnia zaprasza 20 i 21 kwietnia o 18.00 na projekcje filmów z cyklu Parakino. Tym razem prezentowana będzie sztukę video z Norwegii. Pokaz zostanie skomentowany przez Monę Benzen z Narodowej Akademii Sztuki w Bergen w Norwegii. Kuratorką cyklu Parakino jest Małgorzata Zwolicka.

"Wideo jako medium odgrywa wielką rolę we współczesnej sztuce norweskiej. Zestaw prezentowany jest przeglądem tematyki i technologii, jakimi posługują się głównie młodzi artyści, absolwenci Narodowej Akademii Sztuki w Bergen. Od strony gatunkowej w programie znajdują się animacje, dokumentacje performance, fragmenty instalacji wideo, collage, dokumenty i krótkometrażowe fabuły. Kuratorkš pokazu jest artystka Mona Benzen z Narodowej Akademii Sztuki w Bergen w Norwegii, która tez wygłosi komentarz do 35 realizacji. Program Norwydeo zawiera szereg prac będących częścią VEE – Video Exhibition Exchange, projektu zainicjowanego przez duet artystyczny BULL.MILETIC, polegającego na tworzeniu kompilacji wideoartu najmłodszej generacji artystów i ich międzynarodowej wymianie a przez to promocji. Kuratorka pokazu Mona Bentzen włączyła do pokazu wiele najnowszych realizacji, nagrodzonych bądź szczególnie trafnych w definiowaniu współczesnych trendów i kierunków sztuki norweskiej, pokolenia wkraczającego w twórczość a jednocześnie bardzo mobilnych, realizujących projekty w różnych krajach, poszerzających spektrum twórczości o dźwięk, muzykę, scenografię, choreografię. Wiele z prezentowanych prac jest odbiciem ich poglądów na współczesność, na sytuację osobistą, wiele odnosi się autobiograficznych przeżyć, lęków ale i fascynacji dzisiejszą cywilizacją, technologią. Obok prac szalenie dynamicznych w programie znajdują się również realizacje wyciszone, medytacyjne."
Tekst: CSW Łaźnia

Dodaj komentarz