• 2006-04-13

Teresa Murak – Droga Most Wzajemność

Fundacja In situ zaprasza na spotkanie z rzeźbą Teresy Murak Droga Most Wzajemność , która jest projektem zrealizowanym w  Kościele Św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, oraz w siedzibie fundacji In Situ

Od 2 do 17 kwietnia w przestrzeni Kościoła Św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej ma miejsce performance i realizacja nowego obiektu zielonego Teresy Murak. Instalacja – rzeźba zaprasza nas do przejścia wijącą się drogą pomiędzy dwoma wzgórzami wschodzących nasion rzeżuchy. Rzeżucha jest symbolem odradzającego się życia, rośliną o niemal obserwowalnym gołym okiem procesie wegetacji. Ten krótki spacer staje się rytuałem przejścia. Zieleń, zapach i widok wschodzących roślin zapraszają do celebracji momentu narodzin i życia.

Tekst: Przedmowa kurator Izabeli Żółcińskiej.

Dodaj komentarz