• 2006-04-13

Tysiąc mikro-płci: Deleuze i sztuka

CSW zaprasza na wykład z cyklu “Współczesna filozofia sztuki” Benjamina Cope i Michala Herery: A thousand tiny sexes: Deleuze and art / Tysiąc mikro-płci: Deleuze i sztuka, który odbędzie się w przestrzeni wystawy Pink not dead! Maurycego Gomulickiego.

Filozoficzne dzieło Gilles’a Deleuze’a łączy sieć intymnych relacji z obszarem sztuk plastycznych. W swoich dwóch książkach o kinie Deleuze postuluje rozpatrywanie filmu jako filozofii; jednocześnie sztuka, twórczość, ciała w ruchu, obrazy i diagramy stanowią zasadnicze elementy składowe i punkty odniesienia jego myśli. Zasadniczym celem Deleuze’a i jego “empiryzmu transcendentalnego” było skierowanie uwagi filozofii na złożoność otaczającej nas, codziennej rzeczywistości. Cel ten pozostaje w dużej mierze zgodny z dążeniem sztuki współczesnej, również próbującej wyrazić owa złożoność w plastycznych formach.
 
W dwóch tomach Kapitalizmu i schizofrenii, napisanych wraz z Félixem Guattarim, poszukiwanie złożoności naprowadza Deleuze’a na trop polimorficznego pragnienia i seksualności rozproszonej po całym polu społecznym.
Właśnie ta ostatnia okoliczność zdaje się szczególnie przemawiać za tym, by wraz z Deleuzem podążyć kilkoma przynajmniej “liniami ujścia”, jakie otwiera wystawa Pink Not Dead! Dochodzi tu wszak do swoistej – równoczesnej i współbieżnej – erupcji koloru i seksualności, co skłania z kolei do postawienia ważnych pytań – o rozumienie, energie i odniesienie społeczne.
 
Umieszczenie wystąpiena w przestrzeni wystawy nie sugeruje, że Gomulickiego da się “wyjaśnić Deleuzem”. Idzie raczej o pewne wyzwanie oraz o potencjał, jaki może wyzwolić interakcja miedzy filozofią i sztuką. Dlatego także w samym wykładzie znajda się odwołania do pokazanych prac.

tekst prasowy CSW

19.04, środa, godz. 18.00 
Kurator: Paweł Polit

Dodaj komentarz