Robert Wilson. Eksperymentator i kręgi tradycji

Teatr Polski w Poznaniu oraz Koło Naukowe Teatrologów UAM zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu Księga Teatru pt. Robert Wilson. Eksperymentator i kręgi tradycji.

Robert Wilson – reżyser, aktor, choreograf, tancerz, dramaturg, architekt, rzeźbiarz, scenograf. Można go określić jako człowieka performatywnego, który sytuuje swoją  działalność na pograniczu gatunków, stylów, sztuk (teatr, taniec, muzyka, malarstwo), jak również tradycji i kultur. Łączączy ich fragmenty w sposób indywidualny w ramach idei dzieła totalnego. Jest autorem spektakli teatralnych, operowych, działań realizowanych w różnych teatrach na całym świecie (od inscenizacji Eurypidesem, przez Szekspira, Büchnera, Ibsena, po opery Debussego, Straussa, Wagnera), instalacji (projekt H.G.), oraz zdarzeń parateatralnych. Współpracował między innymi z Philipem Glassem, Peterem Kuhnem, Tomem Waitsem, Susan Sontag. Artysta od lat kształtuje swoją wizję sztuki, własny język znaków teatralnych związany z określoną techniką operowania światłem, prostym gestem aktorskim, z przemyślaną według matematycznych zasad scenografią. W konstrukcji tej ważne miejsce przypisane zostało widzowi, którego Wilson prowokuje, by podjął próbę deszyfracji i demontażu iluzji teatralnej, którą widzi na scenie. Jak sam często to podkreśla bycie artystą jest równoznaczne z ciągłym stawianiem sobie i innym pytania, czym jest sztuka?, nie zaś ciągłym stwierdzaniem czym ona jest, bo jeśli artysta wie dokładnie, czym jest to, co robi, wtedy już nie ma sensu, by to dalej robił.

Prowadzenie: dr Agnieszka Jelewska-Michaś (Zakład Dramatu i Teatru UAM)
11 kwietnia 2006 r. (wtorek), godz. 18.00, Malarnia Teatru Polskiego w Poznaniu.

Dodaj komentarz