• 2006-04-10

Manggha Boznańskiej

Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie zaprasza na wystawę pt. „Manggha Poznańskiej – inspiracje sztuką Japonii w malarstwie Olgi Boznańskiej”. Wystawa została zorganizowana w ramach roku jubileuszowego Olgi Boznańskiej w 140. rocznicę urodzin i 65. rocznicę śmierci Artystki.

Ekspozycja anektuje Galerię Sztuki Dalekiego Wschodu oraz salę wystaw czasowych. Na nowo przygotowano ekspozycję w Galerii Sztuki Dalekiego Wschodu, tak, aby w sposób możliwie pełny ukazywała związki pomiędzy malarstwem Boznańskiej i sztuką Japonii. Wybranym obrazom towarzyszą drzeworyty i przedmioty codziennego użytku – bezpośrednie źródła inspiracji Artystki.

W sali wystaw czasowych, w trzech przestrzeniach, przedstawiono najważniejsze aspekty japonizmu Boznańskiej. W pierwszej przestrzeni zaprezentowano fascynację artystki japońskimi rekwizytami – parasolkami, wachlarzami, drzeworytami – widoczną doskonale na obrazach ukazujących jej monachijską pracownię.

Kolejna przestrzeń to miejsce niezwykłego spotkania dwóch kolekcji obrazów Boznańskiej, zgromadzonych na początku XX wieku przez dwóch wielkich polskich kolekcjonerów: Feliksa Mangghi Jasienskiego i Edwarda Raczyńskiego. W dziełach tych lekcja japońska jest szczególnie dobrze czytelna.

W przestrzeni trzeciej są zaprezentowane mistrzowskie prace artystki inspirowane głęboko przeżytą i zaadaptowaną estetyką i filozofią japońską.

Na wystawie zgromadzono dzieła pochodzące z kolekcji publicznych i prywatnych. Prace Olgi Boznańskiej wypożyczono ze zbiorów: Fundacji im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowemu w Poznaniu, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Lubelskiego w Lublinie, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz z kolekcji Krzysztofa Musiała i od innych kolekcjonerów, którzy pragną pozostać anonimowi.

Dzieła sztuki japońskiej pochodzą ze zbiorów: Muzeum Narodowego w Krakowie (z kolekcji Feliksa Jasieńskiego) i Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej manggha.

Wystawie towarzyszy katalog – pierwsze monograficzne opracowanie inspiracji japońskich w dziele polskiego artysty. Wystawa czynna od 7 kwietnia do 28 maja 2006.

Dodaj komentarz