• 2006-04-09

Paweł Susid, Obrazy w szkole i w domu

Galeria Zachęta zaprasza na wystawę Pawła Susida, Obrazy w szkole i w domu.

Prezentowana w Zachęcie wystawa koncentruje się na miejscach i symbolach, które w najbardziej wyraźny sposób wyłaniają się w retrospektywnym spojrzeniu na twórczość Pawła Susida. Szeroko rozumiana domowa egzystencja i szkolna edukacja (z naciskiem na historię, geografię, biologię i plastykę) konsekwentnie powracają w obrazach artysty. Pierwsza sfera jawi się w nich jako miejsce nieskrępowanej intymności, druga zaś jako przestrzeń poddana rygorom społecznej socjalizacji.

Paweł Susid jest twórcą obrazów-komunikatów o wyrazistej, z pozoru niedbałej plakatowej formie. Artysta najczęściej zestawia je z charakterystycznym, odbitym z szablonu krótkim tekstem. Lakoniczne spostrzeżenia stanowią komentarz dla geometrycznych znaków, symboli i niemal abstrakcyjnych form. Najprościej wyrażona za pomocą tekstu myśl towarzyszy temu, co w najbardziej uproszczonej formie ma przedstawiać obraz.

Za pośrednictwem swoich obrazów Susid zwraca naszą uwagę zarówno na sprawy ważne, jak i na te zupełnie błahe: światowa polityka przeplata się u niego z refleksją nad stosunkiem malarza do modelki, a wielkie historyczne wydarzenia z architektonicznymi detalami. Nie bez poczucia humoru uczy nas odkrywać wieloznaczność wszędzie, gdziekolwiek zdarza się nam spojrzeć, i zawsze tam, gdzie najmniej się jej spodziewamy. Jego uwagi zaskakują swoją trafnością, chociaż zdarza się, że przy pierwszym kontakcie wydają się absurdem. Susid za pomocą obrazów tworzy zapis własnych doświadczeń oraz opis i komentarz do otaczającego nas świata. Poruszając sprawy aktualne, unika jednak publicystyki. Wierzy w malarstwo, a jego prace są najlepszym świadectwem tego, że nawet dzisiaj może być ono ciągle na czasie.

kurator Lechosław Olszewski

kurator ze strony Zachęty Julia Leopold

Wystawa czynna: 11.04. – 4.06. 06

Dodaj komentarz