• 2006-04-04

Warszawski Festiwal Sztuk Pięknych – WFSP’2006

„Komunikacja, Identyfikacja, Dostęp” – to hasło tegorocznego Warszawskiego Festiwalu Sztuk Pięknych, zorganizowanego pod Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kazimierza Michała Ujazdowskiego.

Tegoroczny Festiwal Sztuk Pięknych prezentuje najnowsze prace artystów środowiska warszawskiego. Prace pokazywane będą na wystawie głównej w Galerii DAP Okręgu Warszawskiego ZPAP oraz w kilkudziesięciu galeriach warszawskich. Ideą łączącą wszystkie pokazy, oprócz jedności czasu trwania wystaw, jest taki dobór artystów i prac aby odpowiadały na tytułowe hasło: „Komunikacja. Identyfikacja. Dostęp”.

W zamierzeniu autorów Festiwalu ma to oznaczać, że w pojęciu komunikacji umieszczono sztukę, która próbuje odpowiedzieć na wyzwania współczesności, gdzie relacje między ludźmi, ich problemy, ich droga porozumiewania się jest czytelna w przekazie plastycznym, wizualnym; że identyfikacja to przypisanie konkretnemu artyście i jego dziełu treści i formy możliwej do odczytania przez odbiorcę; dostęp to indywidualna ścieżka dostępu do świata wyobraźni. Dzisiejsze czasy to Wiek Dostępu a sztuka to nie tylko czysty estetyzm. Organizatorzy festiwalu proponują publiczności taki właśnie klucz odbioru dzieła plastycznego.

Organizatorzy liczą, że zarówno twórca jak i widz zechcą wejść w tę wirtualną sieć i być w wykreowanej przez artystę rzeczywistości, tak jak wchodzą i żyją w informatycznych pajęczynach, poddając swą świadomość schizofrenicznemu internetowi. Pomocą w posługiwaniu się tym kluczem będą zorganizowane wykłady prowadzone  przez krytyków sztuki.

Uczestnicy festiwalu: artyści profesjonalni zrzeszeni w ZPAP oraz absolwenci wyższych uczelni plastycznych, zgłaszani przez galerie lub indywidualnie.

Dziedziny sztuki: malarstwo, tkanina, rysunek, grafika, rzeźba oraz inne działania plastyczne (instalacje, performance).

Imprezy towarzyszące: wystawy w galeriach Stolicy m.in.: Galeria DAP (wystawa pokonkursowa i wystawa artystów zaproszonych), Green Gallery, Galeria Abakus, Galeria Art., Galeria Art. Forum, Galeria Arboretum, galeria Brama, Galeri Krytyków Pokaz, Farbiarnia, Galeria Promocyjna, Galeria Schody, Galeria Steel Forest, Galeria Delfiny, Galeria Prezydencka, Galeria SD, Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Galeria Sztuki Bożeny Marki, Galeria Sztuk Pięknych,  Galeria Test, Galeria Wysokie Napięcie, Galeria XX1, Galeria Zapiecek, Stowarzyszenie Lubelska; warsztaty twórcze, odczyty, spotkania z artystami, program edukacyjny.

Dodaj komentarz