• 2006-03-30

Wystawa stała w Muzeum Historii Miasta Łodzi

30 marca w Muzeum Historii Miasta Łodzi nastapi otwarcie wystawy stałej zatytułowanej “Łódź katolicka”. Ekspozycja prowadzi widza od najstarszych dziejów do teraźniejszości Kościoła łódzkiego.

W przemysłowych dziejach wielowyznaniowej i wielokulturowej Łodzi, katolicyzm stanowił fundament funkcjonowania lokalnej społeczności już od XIV wieku. Wystawa ukazuje historię łódzkiego katolicyzmu, który kształtował się w niezwykłym procesie rozwoju ekonomicznego i demograficznego miasta. Ekspozycja powstała w oparciu o zbiory Archiwum i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, eksponaty znajdujące się w łódzkich muzeach i obiekty pozyskane z kwerendy w miejscowych parafiach.

Obraz łódzkiego Kościoła katolickiego ilustruje bogaty (liczący ponad sto fotografii) materiał ikonograficzny, archiwalia, przedmioty kultu religijnego, rzeźba i malarstwo powstałe z inspiracji chrześcijańskiej, historyczne szaty liturgiczne – ornaty, dalmatyki, mitry, pontyfikalny ubiór hierarchów i insygnia biskupie. Wśród eksponatów są także naczynia liturgiczne – monstrancje, kielichy, cyboria. Rozpięty na sześciu drzewcach haftowany baldachim procesyjny, feretrony, świeczniki ołtarzowe, księgi i wiele innych przedmiotów zaświadczają o bogactwie dziedzictwa materialnego Kościoła łódzkiego.

Szczególnych przeżyć emocjonalnych dostarczają pamiątki związane z papieżem Janem Pawłem II i jego pobytem w Łodzi. Są wśród nich ornat papieski i dary, które przywiezione z Rzymu, przekazane zostały łódzkiej katedrze. Prezentowane na wystawie są świadectwem pamięci i wyrazem hołdu, jaki dzisiejsza Łódź katolicka składa Janowi Pawłowi II.

Wystawa udostępniona zostanie publiczności w filii Muzeum Historii Miasta Łodzi, plac Wolności 2, w salach ekspozycyjnych na drugim piętrze (wejście z bramy).

Zwiedzanie rozpocznie się od 31 marca 2006 roku.

Dodaj komentarz