• 2006-03-21

Konferencja Człowiek i Nowe Media

Studenckie Międzywydziałowe Koło Naukowe „Człowiek@NoweMedia” w dniach  27-28 marca 2006 r. organizuje trzecią już edycję konferencji naukowej „Człowiek i Nowe Media”. Konferencja z udziałem znakomitych postaci świata nauki, podejmujących tematykę Nowych Mediów, odbędzie się w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.

Publiczność Internetu, edukacyjna rola Internetu, odbiorcy nowych mediów, sztuka multimediów, komunikowanie masowe, e-learning i e-szkoła, wizualizacja i mediatyzacja życia, wykorzystanie mediów w polityce i biznesie oraz szeroko rozumiana analiza mediów – to zagadnienia tematyczne, jakie będą podejmowane na konferencji „Człowiek i Nowe Media III”. Głównym celem jej przyświecającym jest refleksja nad ewentualnymi zmianami spowodowanymi masowym wykorzystywaniem Internetu, a także próba przyjrzenia się zjawiskom jakie towarzyszą rozwojowi nowych mediów.

Poprzednie edycje konferencji „Człowiek i Nowe Media” spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony studentów, naukowców oraz mediów. Zapoczątkowały dyskusję na istotne wątki naszego funkcjonowania w dobie społeczeństwa informacyjnego, którą chcemy kontynuować. Tegoroczna konferencja jest włączeniem do dyskusji studentów i młodych pracowników naukowych na tematy aktualne społecznie na początku XXI wieku. W konferencji oprócz specjalistów i profesorów z dziedziny mediów weźmie też udział trzydziestu studentów i doktorantów z różnych ośrodków akademickich w całym kraju.

Wybitni i znani specjaliści zajmujący się nowymi mediami, jacy wystąpią podczas dwóch dni konferencyjnych to: prof. dr hab. Wiesław Godzic (SWPS), red. Edwin Bendyk (redaktor Polityki), dr Marcin Sieńko (Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. Marek Adamiec (Uniwersytet Gdański), dr Jakub Zajdel (Uniwersytet Śląski), prof. dr hab. Kazimierz Krzysztofek (SWPS).

Badacze Nowych Mediów o problematyce tej mówić będą wieloaspektowo. Internet chcą pokazać nie tylko jako niewątpliwą współczesną zdobycz technologiczną, ale także jako zjawisko społeczne, psychologiczne i kulturowe. Zastanawiać się będą nad społecznymi skutkami masowego korzystania z Internetu, zgłębiać tematykę kształcenia w dobie Nowych Mediów, spróbują także wskazywać na możliwe zastosowania mediów telematycznych w kształceniu, dokształcaniu, życiu codziennym, a także rozwoju społecznym. Zmierzą się także z oceną zjawisk związanych z rozwojem technologii informacyjnych

Konferencja odbędzie się w Instytucie Pedagogiki (ul. Krzywoustego 19, Gdańsk) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Międzywydziałowe Koło Naukowe „Człowiek@NoweMedia” działa przy Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego od kwietnia 2004 roku. Opiekunem Koła jest mgr Damian Muszyński – asystent w Instytucie Pedagogiki.

Konferencja pod patronatem honorowym:
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
Marszałka Województwa Pomorskiego
Prezydenta Miasta Gdańska.

Program konferencji:

Poniedziałek
9.00- 12.00 wystąpienia zaproszonych gości – panel poprowadzi Prof. T. Szkudlarek, UG
Uczestnicy:
1. Prof. Wiesław Godzic – „Znani z tego, że są znani: celebrities w (nowych) mediach”
2. red. Edwin Bendyk  – „Miłość w czasach Nowych Mediów”
3. Dr Marcin Sieńko – „Cyfrowe technologie myślenia” 

12.00- 13.00 przerwa obiadowa

13.00-19.00 wystąpienia studenckie i doktoranckie

 1. Media pod lupą 13.00-15.00
  • mgr Wojciech Jakubiec – Jak daleko można pójść publikując w Chinach? Studium przypadku
  • mgr Julia Ruminiecka -  Rok z życia polskiego alterglobalisty
  • mgr Katarzyna Młyńska – Obraz kampanii wyborczych 2005 roku na łamach opiniotwórczej prasy polskiej i Internetu
  • Piotr Urbanik – Wpływ forum internetowego na przebieg kampanii wyborczych w 2005 roku
  • Łukasz Bartosik – „Good news – dull news, bad news – front page story”, czyli obraz rzeczywistości na  pierwszej stronie „Faktu”
  • Katarzyna Zachariasz – Jak się (nie) pisze o literaturze (popularnej)
  dyskusja- prowadzenie Agnieszka Kminikowska
 2. Cyberreligia 15.00-15.30
  •  Anna Hebda – Nowy sługa boży
  •  Przemysław Cichosz – E-wangelizować czy ekskomunikować? Nowe media w Kościele – między teorią a praktyką, szanse i zagrożenia
 3. O ciele i płci medialnie 15.30- 17.00
  • Dorota Janiszewska – Dyskryminacja kobiet w reklamie
  • Agnieszka Kminikowska – „Jej portret” – wizerunek kobiety w portalach internetowych
  • Łukasz Biskupski – Nieznośna lekkość bytu. Działania Stelarca jako przykład wirtualizacji człowieka w świecie post-biologicznego
  • Samuel J. Nowak – Reklama. Ciało, znak i gender
  Dyskusja – prowadzenie Piotr Siuda
 4. Interfejs sztuki i kultury 17.00- 18.30
  • mgr Adam Majewski – Teatr doby mediów – nowa estetyka
  • mgr Katarzyna Jagodzińska – Wirtualna Sztuka
  • Magdalena Nastalska – Karnawał – kilka uwag o nieobecności
  • mgr Martyna Markowska – Fotografia – stare medium, nowe kontrowersje
  • mgr Katarzyna Monika Turosieńska – Stare i Nowe. Czy w sieci jest to, co ludowe?
  dyskusja – prowadzenie Aleksandra Żukowska, Iga Wiśniewska
 5. Ped@gogika z „małpą” 18.30- 20.00
  •    mgr Grzegorz D. Stunża – Informacja chce być wolna. Hakerskie inspiracje dla edukacji w dobie nowych mediów
  •    mgr Sylwia Głuszek – Inter[fejs] refleksyjnej intern@uki. W kręgu potrzeb i wartości
  •    Magdalena Brauer – Dziewczęta z „Pokolenia T”- Stracone czy (tylko)zagubione? O socjalizacyjnej roli mediów raz jeszcze…
  •    Marcin R. Odelski – Nuda Veritas – Językowy obraz fenomenu Szesnastolatki Polska 1989-2005
  •    Maciej Demko – E-socjalizacja. Media w procesie społecznego tworzenia rzeczywistości
  Dyskusja – prowadzenie Monika Kin

Wtorek

10.00-13.00 wystąpienia gości
Uczestnicy:
Panel poprowadzi mgr Damian Muszyński, UG
Uczestnicy:
1.  Prof. Marek Adamiec – „Czy „król nie jest nagi”? Mitologie tak zwanych nowych mediów”
2.  Dr Jakub Zajdel „Nowe media – nowe narzędzia”
3.  Prof. dr hab. Kazimierz Krzysztofek – „Jaki będzie Internet przyszłości?”

13.00-14.00 przerwa obiadowa

14.00- 18.00 wystąpienia studenckie i doktoranckie

 1. (De) wirtualizacja relacji 14.00-16.00
  •     Joanna Walewska – Wirtualny, czyli jaki? O doświadczeniu wirtualności i statusie ontologicznym świata wirtualnego
  •     Piotr Siuda – Rola Internetu w budowaniu i artykułowaniu tożsamości narodowej
  •     Joanna Olcoń – Specyfika komunikacji internetowej na przykładzie programu gadu-gadu
  •     Lucyna Gawuć – „Najważniejsza w życiu jest miłość” – analiza korpusowa opisów w polskich i  angielskich internetowych serwisach randkowych
  •     Agata Koczowska – Percepcja internetu a dewirtualizacja miłości on-line
  •     Michał Plichta – Grono.net jako źródło danych do badań nad sieciami społecznymi, na przykładzie badania „Autopromocja a pozycja w sieci”
  dyskusja- prowadzenie mgr Grzegorz  Stunża
 2. Internet w polityce i biznesie 16.00- 18.00
  •    Magdalena Mokwa – Internet – nowe możliwości w consultingu
  •    Michał Tomczak – Przekaz o charakterze socjotechnicznym we współczesnych środkach masowego przekazu
  •    Ryszard Pawlik – Sondaże a polityczna rzeczywistość. Analiza pracy polskich ośrodków badawczych w czasie kampanii wyborczych w 2005 roku
  Dyskusja – prowadzenie mgr Aleksandra Szczecińska

18.00 zakończenie konferencji

Dodaj komentarz