• 2006-02-16

„Portret” w Centrum Rzeźby Polskiej

portretDo 31 marca 2006 roku prezentowana będzie wystawa pt. „Portret” w galerii Oranżeria w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Na wystawie pokazywane są prace: Wiktora Gajdy, Jerzego Grygorczuka, Krystyna Jarnuszkiewicza, Kijewski/Kocur: Marka Kijewskiego, Małgorzaty Malinowskiej; Ireny Molin-Sowy, Olgi Niewskiej, Bernarda Ossowskiego, Ludmiły Ostrogórskiej, Sławoja Ostrowskiego, Stanisława Kazimierza Ostrowskiego, Adama Prockiego, Stanisława Radwańskiego, Edwarda Sitka, Anny Strzelczyk, Jana Ślusarczyka.

W tekscie towarzyszącemu wystawie autorstwa Anny Podsiadły czytamy: Centrum Rzeźby Polskiej posiada w swojej kolekcji ciekawe przykłady rzeźb portretowych, wykonanych w materiałach docelowych i studyjnych. Rzeźby eksponowane w Galerii "Oranżeria" stanowią wybrane przykłady wizerunków wykonanych przez polskich artystów na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat w materiałach trwałych. Prace, zgrupowane na niewielkim obszarze galeryjnym, pozwalają prześledzić istnienie pewnych tendencji stylistycznych i formalnych w nowoczesnej sztuce polskiej. Będą to tendencje zmierzające w różnorakich kierunkach poszukiwań twórczych, jak choćby: stylistyka utrzymana w manierze rodinowskiej Stanisława Kazimierza Ostrowskiego, portrety klasycyzujące zmierzajace w kierunku delikatnej stylizacji i ekspresji Olgii Niewskiej, realistyczna konwencja Jana Ślusarczyka oraz synteza rzeczywistej formy Adama Prockiego, poszukiwanie wyrazu psychologicznego postaci u Sławoja Ostrowskiego i Edwarda Sitka, płynne deformacje Bernarda Ossowskiego i Wiktora Gajdy, kubizujące przesunięcia form u Ireny Molin-Sowy, pewna aluzyjność i liryka Stanisława Radwańskiego i Ludmiły Ostrogórskiej, mięsiste nabrzmienie formy u Jerzego Grygorczuka, estetyka Anny Strzelczyk, aluzyjna metalowa kompozycja Krystyna Jarnuszkiewicza oraz na koniec nowoczesna kompozycja na temat portretu duetu artystycznego Kijewski/Kocur.

Dodaj komentarz