• 2005-11-28

I Warszawskie Biennale Sztuki Mediów

W dniach od 1 grudnia 2005 do 1 stycznia 2006 w Warszawie odbędzie się I Warszawskie Biennale Sztuki Mediów. To cykl imprez mających na celu popularyzację fotografii oraz innych gatunków sztuki z zakresu nowych mediów (video art, netart, mailart, video performance, video i foto instalacje, fotografie). Stanowi kontynuację marcowego Warszawskiego Festiwalu Fotografii Artystycznej w zmienionej i rozszerzonej o nowe media formule. Składa się z dwóch komplementarnych prezentacji: konkursu dla studentów i programu głównego oraz imprez towarzyszących.

Część konkursowa kierowana jest do wyższych szkół artystycznych i szkół fotograficznych w Warszawie, Polsce i Europie. Profesor pracowni (fotografii, nowych mediów…) został zaproszony do wytypowania studenta i zgłoszenia jego prac do udział w wystawie pokonkursowej (zgłoszonych zostało 18 studentów, wystawa pokonkursowa Galeria DAP).  Program główny to wystawy indywidualne w galeriach Warszawy oraz „wystawy satelitarne” w Polsce i za granicą profesorów-dydaktyków szkół artystycznych,  znanych cenionych w świecie sztuki mediów artystów (ekspozycje w galeriach, szkołach artystycznych Polski i stolic Europy, na billboardach Warszawy, netart – prezentacje oraz relacje z wystaw na stronie wbsm – www.wbsm.pl). Imprezy towarzyszące przypominają nazwiska najwybitniejszych polskich twórców sztuki mediów (m.in. fotografii z największej w Polsce prywatnej kolekcji braci Bieńkowskich) oraz nagrodzony debiut w konkursie WFFA (wystawa Katarzyny Derkacz-Gajewskiej – laureatki Grand Prix).

Marcowy WFFA wskazał na ogromne zapotrzebowanie na tego rodzaju przedsięwzięcia w Stolicy. Jako organizatorzy WFFA wychodząc naprzeciw edukacji prowadzonej na wyższych uczelniach artystycznych Warszawy, Polski i stolic Europy postanowiliśmy wyjść poza fotografię ku innym gatunkom zaliczanym do nowych mediów.
Stworzona formuła biennale pokazuje w jakim stopniu rozwój technik multimedialnych umożliwia wypowiedź twórczą. To przegląd działań artystycznych w tym zakresie z ostatnich kilku lat, który ukazuje postawy, tendencje oraz poszukiwania młodych twórców, studentów i ich mistrzów-profesorów w Warszawie, Polsce i Europie.
 
Biennale towarzyszy katalog/ album (wersja tradycyjna i na CD) z tekstami krytycznymi cenionych znawców i krytyków sztuki mediów Jemimy Rellie (Tate Gallery, Londyn), Iriny Tchmyrevej (Museum of Modern Art., Moskwa) i krytyka sztuki Finna Falkersby (Kopenhaga)  oraz bogaty materiał ilustracyjny opatrzony notami biograficznymi (pol/ eng), w wersji na CD – również tekstami uczestników biennale.
 
Uczestnicy programu konkursowego:
Konrad Bal (Politechnika Radomska, Pracownia Multimedialna prof. A. Olszewskiego); Barys Barazna (ASP w  Mińsku, Wydział Projektowania, pracownia dr. M. Barazna); Judith Daniela Fegerl (ASP w Wiedniu, Wydział Nowych Mediów, pracownia prof. P. Koglera i  B. Henkel); Ewa Górzna (Wydział Edukacji Artystycznej Sztuk Pięknych UMK w Toruniu pracownia prof. W. Bruszewskiego); Małgorzata Kołodziej (Wydział Rzeźby ASP w Krakowie, pracownia Działań Medialnych prof. A. Porczaka); Adam Koniuszewski (Wydział Grafiki Intermedialnej ASP we Wrocławiu, pracownia prof. W. Gołucha); Łukasz Kozyra (Akademia Fotografii w Warszawie, pracownia Z. Tomaszczuka); Łukasz Krankiewicz (Wydział Artystyczny, pracownia grafiki prof. G. Mazurka); Ewa Łuczak (ASP w Warszawie, pracownia Rzeźby Konceptualnej i Przestrzeni Audiowizualnej prof. G. Kowalskiego); Anna Nidzgorska-Buhr (Wiedeń, pracownia F. Grafa i H. Zoberniga); Maria Smirnova (ASP w Moskwie); Ivo Stoyanov Nikolov (NATFA w Sofii); Joanna Piechaczyk (Wydział Komunikacji Multimedialnej ASP w Poznaniu, pracownia Klasycznych Tematów Fotograficznych prof. P. Wołyńskiego); Kamila Rokicka (Europejskiej Akademii Fotografii, pracownia I. Jaroszewskiej); Arthur Schmidt (Warszawska Szkoła Fotografii, pracownia M. Schmidta); Szymon Świętochowski (Wydział Fotografii Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi, pracownia prof. M. Araszewskiego); Ewa Trzewikowska (Wydział Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi, pracownia prof. Grzegorza Przyborka); Mikołaj Tym (PWSFTViT, pracownia Multimediów prof. J. Robakowskiego).
 
Wystawy programu głównego:
Mirosław Araszewski – fotografie, Galeria Akademicka, WSSiP, Łódź, ul. Targowa 65, (1-31.XII.05)
Fotografie Zbigniewa Tomaszczuka, Galeria Akademii Fotografii, ul. Marszałkowska 3/5, wernisaż: 5.XII.05, g. 18 (do 23.XII.2005)
Prezentacja multimedialna Izy Jaroszewskiej, Galeria Luksfera, ul. Ząbkowska 27/31, wernisaż: 6.XII, g. 19 (do 21.XII.05)
W opozycji, fotografie Mariana Schmidta, Green Gallery, ul. Krzywe Koło 2/4, wernisaż 8.XII.05, g. 19 (do 8.I.06)
Spotkanie z prof. Józefem Robakowskim, Galeria Aula, Krakowskie Przedmiescie 5, 16.XII, g. 17

Wernisaż wystawy pokonkursowej: 1.XII.05, g. 18, Galeria DAP, ul. Mazowiecka 11 a w Warszawie (do 1.I.06)

Aktualizacja
————————————
W dniu 1 grudnia 2005 r. w Galerii DAP obradowało jury wystawy konkursowej Warszawskiego Biennale Sztuki Mediów 2005.
Jury w składzie: prof. Stanisław Wieczorek (ASP Warszawa); prof. Grzegorz Mazurek (UMCS Lublin); Ewa Miazek – prezes OW ZPAP, Jacek Werbanowski – red. nacz. Pisma artystycznego „Exit”; Zbigniew Włodarski – z-ca red. nacz. Pisma „Foto” przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
I nagroda równorzędna Prezesa Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków pani Ewy Miazek
I Nagroda równorzędna miesięcznika wszystkich fotografujących "Foto"
I Nagroda równorzędna pisma artystycznego "Exit. Nowa sztuka w Polsce"
I Nagroda równorzędna Stowarzyszenia „Collegium Artium”
dla Konrada Bala

I nagroda równorzędna Rektora ASP w Warszawie
prof. Ksawerego Piwockiego
I Nagroda równorzędna miesięcznika wszystkich fotografujących "Foto"
I Nagroda równorzędna pisma artystycznego "Exit. Nowa sztuka w Polsce"
dla Joanny Piechaczyk

II Nagroda pisma artystycznego "Exit. Nowa sztuka w Polsce"
dla Mikołaja Tyma

II Nagroda miesięcznika wszystkich fotografujących "Foto"
dla Kamili Rokickiej 

wyróżnienia  specjalne dla: Judith Daniel Fegerl, Andrzeja Golca, Łukasza Krankiewicza, Ewy Łuczak

wyróżnienia honorowe dla: Borisa Barazny, Ewy Górzny,  Małgorzaty Kołodziej, Adama Koniuszewskiego, Łukasza Kozyry, Anny Nidzgorskiej-Buhr; Ivo Soyanova Nikolova; Arthura Schmidta, Marii Smirnovej, Szymona Świętochowskiego,
Ewy Trzewikowskiej.

Laureatom zostały przyznane nagrody rzeczowe, promocja na łamach branżowych czasopism (Foto, Exit).

Komentarze (2) do artykułu “I Warszawskie Biennale Sztuki Mediów”

  1. roi

    no, no, nowe media, sztuka wideo z Mińska i Radomia, niezłe czu, czu

  2. hm...

    Jak Cię to dziwi to zobacz kto zdobył 1 miejsce … nie samą Warszawą człowiek żyje

Dodaj komentarz