• 2005-10-26

Mistrzowie fotografii polskiej

Dziś o godz. 19.00 w Galerii f5 w Warszawie odbędzie się prezentacja książki „W obiektywie. Rozmowy z mistrzami fotografii polskiej” z udziałem autorki – Hanny Marii Gizy oraz znanych fotografów – Zbigniewa Łagockiego, Wojciecha Plewińskiego i Janusza Rosikonia.

„W obiektywie. Mistrzowie fotografii polskiej. Rozmowy Hanny Marii Gizy” to nowy album Rosikon Press. Powstał z rozmów, jakie red. Hanna Maria Giza przeprowadziła z 24 znanymi fotografikami polskimi. Każdą rozmowę ilustrują zdjęcia wybrane przez rozmówców.

Prezentowani w albumie fotograficy zajmują się różnymi rodzajami fotografii, które Ryszard Kapuściński podzielił na dwa nurty, oparte na różnych kryteriach. „Jeden z nich to fotografia informacyjna, kiedy po prostu fotografujemy jakieś zdarzenie, chcemy zdać z niego relację – to jest praca fotoreporterów. A prócz tego istnieje także fotografia ambitna, artystyczna, kiedy wyboru tematu dokonuje sam fotografik. Oczywiście wielkich fotografików jest równie mało, jak wielkich malarzy. Zdjęcie dobrego, utalentowanego fotografika od razu rozpoznamy po sposobie ujęcia tego fragmentu rzeczywistości, który chce on nam pokazać. Jego wrażliwość, jego talent, jego oko przekazują nam jego wizję konkretnego zdarzenia.”

Rozmowy przeprowadzała znana dziennikarka II Programu Polskiego Radia Hanna Maria Giza. W albumie znajdziemy same znane nazwiska. I tak, oprócz wspomnianego już Ryszarda Kapuścińskiego, zamieszczono wywiady z takimi fotografami, jak: Stefan Bałuk, Adam Bujak, Zbigniew Dłubak, Stefan Figlarowicz, Tomasz Gudzowaty, Krzysztof Hejke, Ryszard Horowitz, Witold Krassowski, Wojciech Kryński, Natalia Lach-Lachowicz, Zbigniew Łagocki, Krzysztof Miller, Zofia Nasierowska, Chris Niedenthal, Wojciech Plewiński, Wojciech Prażmowski, Tadeusz Rolke, Janusz Rosikoń, Tomasz Sikora, Czarek Sokołowski, Andrzej Świetlik, Tomasz Tomaszewski oraz zmarły niedawno Zdzisław Beksiński.

Każdą rozmowę ilustrują wybrane przez fotografów zdjęcia. Jest ich 97. Dodatkowym uzupełnieniem wywiadów są noty biograficzne i portrety fotografów.

Dodaj komentarz