„Gulliver czyli Podróże”

Projekt  „Gulliver czyli Podróże” realizowany we współpracy Stowarzyszenia Teatr Mumerus z Vyšši Odborná kola Herecká PiDivaldlo z Pragi wynika z fascynacji całością dzieła Jonathana Swifta pt. Podróże do wielu odległych narodów świata. Napisany w XVIII wieku utwór Swifta jest fantastyczno-surrealistycznym opisem czterech wyimaginowanych podróży, w którym jak pisze Juliusz Kydryński w posłowiu do pierwszego pełnego polskiego wydania dzieła – autor rozprawia się „z całą ludzkością, z samą jej naturą i wszystkimi stworzonymi przez nią instytucjami. Każda epoka – także i nasza odnajdzie w niesamowitej grotesce Swifta oskarżenie siebie samej, własne swoje rysy i własne zwierciadło”.

Niestety, dzieło Swifta adresowane do dorosłych, zostało ocenzurowane oraz okaleczone, po czym pozbawione wszelkich drastyczności i całego smaku trafiło do dziecięcego pokoju jako niewinna bajka o ciekawej podróży do krainy Liliputów i krainy Olbrzymów (w niezliczonych adaptacjach dziecięcych pomija się trzecią podróż zaczynającą się wizytą na Latającej Wyspie Lapucie i czwartą – do krainy rozumnych koni i dzikich ludzi – Yahoosów).

Zamierzeniem projektu jest pokazanie dzieła Swifta w całości w formie różnorodnej teatralnej kreacji. Składa on się z następujących elementów:
1. Spektakl PiDivaldlo z Pragi pt: „Gulliver, czyli irlandzkie ziemniaki”. To przedstawienie jest inspirowane dwoma pierwszymi podróżami Gullivera: do krainy Liliputów oraz do Krainy Olbrzymów i rozegrany jest w konwencji teatru lalki i aktora. Reżyserem spektaklu jest jeden z najbardziej znanych twórców czeskiego teatru lalek, Karel Brožek, a wykonawcami – studenci ostatniego roku Vyšši Odborná Škola Herecká.

2. Spektakl Teatru Mumerus z Krakowa pt.: „Laputa & Lagado”, będący swobodną adaptacją trzeciej podróży Gullivera: na latającą wyspę Laputę, do Wielkiej Akademii Lagado. Do Krainy Magików i Królestwa Luggnagg, gdzie żyją Nieśmiertelni.

3. Wspólne warsztaty teatralne z udziałem studentów Vyšši Odborná Škola Herecká oraz członków Studia Teatru Mumerus na temat czwartej podróży Gullivera – do krainy rozumnych koni, Houyhnhnmów i dzikich Yahoosów.

Wszystkie elementy projektu mają się złożyć w jedną całość będącą próbą teatralnej kreacji utworu Swifta. Planowany jest dwukrotny pokaz całości projektu, w Krakowie i Pradze. Niezależnie od tego powstałe specjalnie w ramach projektu spektakle polski i czeski pozostaną w repertuarach obu teatrów, tj. PiDivadlo i Teatru Mumerus, a efektem wspólnych warsztatów będzie być może następny spektakl w koprodukcji.

Program prezentacji projektu w Czechach
(wszystkie imprezy odbędą się w PiDivadlo, Letohradská 44, Praha 7)
 
12 listopada 2005, godz. 19 – spektakl Teatru Mumerus „Laputa & Lagado”
13 listopada 2005, godz. 19 – spektakl PiDivadlo „Gulliver, czyli irlandzkie ziemniaki”, po spektaklu prezentacja efektów warsztatów.

Program prezentacji projektu w Polsce
(wszystkie imprezy odbędą się w Teatrze Zależnym Politechniki Krakowskiej, ul. Kanonicza 1, Kraków)

18 listopada, godz. 19 – spektakl PiDivadlo „Gulliver, czyli irlandzkie ziemniaki”
19 listopada, godz. 19 – spektakl Teatru Mumerus „Laputa & Lagado”
20 listopada, godz. 20 – prezentacja efektów warsztatów, spotkanie z twórcami projektu
Prezentacje odbywają się w ramach projektu Scena Repertuarowa Stowarzyszenia Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN

Dodaj komentarz