• 2005-09-27

Nagroda Kościelskich dla Jacka Dehnela

Laureatem Nagrody Kościelskich za rok 2005 został Jacek Dehnel, autor tomu poezji „Żywoty równoległe”. Ten młody pisarz urodzony w roku 1980, zajmuje się: poezją, tłumaczeniem, malarstwem i rysunkiem. Publikował między innymi w Kwartalniku Artystycznym, Przeglądzie Artystyczno-Literackim, Studium, Toposie, Tytule. Jest także laureatem wielu nagród literackich, między innymi imienia Zbigniewa Herberta. Przed sześcioma laty – wydał tom opowiadań "Kolekcja".

Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się w Miłosławiu – rodzinnym majątku Kościelskich, 8 października 2005, podczas festiwalu Wielkie Nocne Czytanie, który odbywa się 7-8 październik 2005 r.

Nagroda imienia Kościelskich została ustanowiona przez Fundację rodziny Kościelskich. Od 1959 roku, zbierające się w Genewie jury, przyznaje wyróżnienie młodym polskim pisarzom i krytykom literackim, mieszkającym w kraju lub na emigracji. Nagradzani są twórcy, którzy nie ukończyli 40 roku życia.

Na liście ponad stu laureatów nagrody są między innymi: Zbigniew Herbert, Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz Konwicki i Sławomir Mrożek, a także Olga Tokarczuk, Andrzej Stasiuk, Marcin Świetlicki oraz Jacek Podsiadło.

W ubiegłym roku laureatem został Tomasz Różycki za poemat "Dwanaście Stacji".

Dodaj komentarz