• 2005-09-26

20 plenerów spod znaku geometrii

W galerii Ośrodek Propagandy Sztuki w Łodzi do 2 października można oglądać wystawę pt. "20 plenerów spod znaku geometrii". Ekspozycja odbywa się w ramach Festiwalu Dialogu Czterech Kultur.

Pokazywane są na niej dzieła pochodzące z dwóch międzynarodowych kolekcji: Muzeum Okręgowego w Chełmnie i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, powstałych jako rezultat odbywających się od ponad 20 lat plenerów-sympozjów, zainicjowanych przez Bożenę Kowalską.

Owe plenery, od początku noszące nazwę „Plenery dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii” były ważnym wydarzeniem, pozwalającym na kontakt artystów ponad podziałami narodowymi i politycznymi. Wystawa jest niezwykle cennym świadectwem tych artystycznych spotkań, pokazując dzieła 72 artystów z 12 różnych krajów.

Prezentowane są tu malarstwo, rysunek, grafika oraz formy przestrzenne. Jednak pomimo różnic kulturowych i formalnych wspólnym mianownikiem pozostaje język geometrii, jakim posługują się wszyscy twórcy.

Dodaj komentarz