Architektura Militaris

4 października o godz. 17.30 w Muzeum Architektury we Wrocławiu zostanie otwarta wystawa fotografii Marka Stęborowskiego: "Architektura Militaris. Grody, zamki, twierdze". Wystawa będzie czynna do 27 listopada 2005 roku. Otwarciu towarzyszyć bądą pokazy walk rycerskich i tańców średniowiecznych.

Marek Stęborowski, absolwent pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim, od końca lat 60-tych XX wieku poświęcił się upowszechnianiu sztuki filmowej oraz fotografii (był założycielem Klubu Sztuki Filmowej, który następnie przekształcił się w pierwsze w Polsce Studenckie Centrum Filmowe).

Od roku 1997 związał się z Krakowskim Okręgiem Wojskowym – upowszechnia wiedzę filmową i fotograficzną w jednostkach i klubach wojskowych. Jest autorem szeregu filmów i wystaw fotograficznych prezentujących budownictwo obronne z terenu Polski. Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany na ogólnopolskich przeglądach filmów amatorskich oraz przeglądach fotografii (w tym: I nagrody Konkursu Filmowego “Budowle Obronne”: w 1998 r. za film “Beluarda”, w 2001 r. za film “Górskie strażnice” oraz cykl prac fotograficznych “Zamek Tenczyn” w r. 2002 nagrodę za film „Zamek Wiśnicz – palazzo in fortezza” oraz za cykl fotografii „Zamek Lipowiec”), w r. 2003 r Wyróżnienie na XVI Ogólnopolskim Przeglądzie Filmów Amatorskich OPFA Zamość 2003 za film „Zamek Lipowiec”, w 2003 r I Nagroda w VI Konkursie Fotograficznym i Filmowym „Budowle Obronne”  za cykl fotografii „Fortyfikacje bastionowe w Pilicy”oraz w 2004 Wyróżnienie w VII Konkursie Fotograficznym i Filmowym „Budowle Obronne”  za cykl fotografii „Zamek w Będzinie”.

Prezentowana w Muzeum Architektury we Wrocławiu  wystawa fotografii pod nazwą „Grody – Zamki – Twierdze” z cyklu Architectura militaris stanowi plon jego wieloletnich wędrówek po Polsce, w trakcie których odkrywa obiektywem, czasem zapomnianą, potęgę i piękno różnoczasowych budowli obronnych. Wystawę rozpoczynają fotogramy zrekonstruowanego po badaniach archeologicznych grodu obronnego z okresu kultury łużyckiej w Biskupinie. Najliczniej prezentowane są przykłady średniowiecznych (jak np. Czorsztyn, Niedzica czy Czersk) i nowożytnych (np.: Rożnów, Wiśnicz Nowy czy Pilica) założeń obronnych. Do najmłodszych przedstawionych na wystawie budowli wojskowych należy pruska twierdza Boyen w Giżycku.

Dodaj komentarz