Wileńska architektura sakralna doby baroku

wilno2Muzeum Architektury we Wrocławiu we współpracy z Herder Institut w Marburgu Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas w Lipsku zapraszają 14 września o godz. 17.00 na otwarcie wystawy: Wileńska architektura sakralna doby baroku. Dewastacja i restauracja. Kęstutis Stoškus – Fotografie.

Wileńska architektura sakralna doby baroku jest jedynym w swoim rodzaju fenomenem w historii sztuki i architektury Europy Środkowo-Wschodniej. W niepowtarzalny sposób odzwierciedla wieloetniczny i wielowyznaniowy charakter miasta. Poprzez wczesne, w porównaniu z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej, przejęcie zachodnioeuropejskiego (przeważnie włoskiego) baroku, jaki i ukształtowanie własnej wileńskiej szkoły architektonicznej, tworzy ona jeden z bardziej obrazowych przykładów nowożytnego transferu kultury. Wileński fotograf Kęstutis Stoškus ukazuje w swoich fotografiach jej dwa aspekty: dewastację i odnowę budowli sakralnych. Zainteresowany jest ich głębszym znaczeniem, poetycznymi aspektami tych procesów. Jednocześnie dokumentuje swoimi pracami postępowanie z kulturowym dziedzictwem kraju.

Wystawa nie tylko pokazuje niepowtarzalny klimat Wilna, lecz przede wszystkim zwraca uwagę na potrzebę ochrony i dokumentacji ważnych zabytków architektury wileńskiej.

Fotograf Kęstutis Stoškus – ur. 13.03.1951 w Wilnie, z wykształcenia jest ekonomistą. Od 1985 roku zajmuje się fotografią artystyczną. W krótkim czasie zdobył międzynarodowy rozgłos. Jego prace nie tylko znalazły się na stronach licznych albumów fotograficznych, przewodników turystycznych i katalogów, ale były również wystawiane m.in. w Gdańsku, Marburgu, Lipsku, Kilonii, a także we Francji, na Słowacji, w Chinach i w Meksyku.

Zaprezentowana w Niemczech w latach 2002/03 wystawa fotograficzna oraz towarzysząca jej publikacja są dziełem dwóch wiodących ośrodków badawczych w Niemczech zajmujących się historią Europy Środkowo-Wschodniej: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas w Lipsku i Herder-Institut w Marburgu. Ekspozycja ta spotkała się z wielkim zainteresowaniem także w polskich kręgach, zatem kuratorzy wystawy, dr Andrea Langer i dr Dietmar Popp, we współpracy z długoletnim partnerem, warszawskim Instytutem Sztuki PAN postanowili udostępnić wystawę i katalog również  w polskiej wersji językowej. Dzięki temu historycy sztuki z Litwy, Polski i Niemiec mają możliwość przedstawienia szerszej publiczności szereg zagadnień dotyczących jednej z najciekawszych epok w historii kultury Litwy.

Wystawa oraz towarzyszący jej katalog:

  • prezentują w obrazowy i wielowątkowy sposób wileńską architekturę sakralną doby baroku jako jedyny w swoim rodzaju fenomen w historii sztuki i architektury Europy Środkowo-Wschodniej
  • ukazują proces asymilacji wiodących nurtów zachodnioeuropejskiego baroku (Włochy, Austria, południowe Niemcy, Czechy) w sztuce wileńskiej
  • mówią o wspólnym dziedzictwie kulturowym na Litwie, „które po dziś dzień wywołuje zarówno z polskiej jak i litewskiej strony zróżnicowane polityczne i emocjonalne resentymenty” (Konstanty Kalinowski, Nordost-Archiv 2002)
  • przedstawiają owoce intensywnej pracy naukowej w Polsce i na Litwie ostatnich dwóch dziesięcioleci nad architekturą doby baroku na wschodnich obszarach dawnej Rzeczpospolitej

Wystawa będzie czynna do 13 listopada 2005 r.

Dodaj komentarz