• 2005-07-12

Słowackie szkło artystyczne

W Muzeum Śląskim w Katowicach do 17 lipca czynna jest wystawa pt. "Refleks świetlny w słowackim szkle artystycznym", na której prezentowane są szkła artystyczne 10 wybitnych, współczesnych artystów słowackich, w większości absolwentów bratysławskiej Akademii Sztuk Pięknych, o znaczącym dorobku artystycznym.

Artyści ci specjalizują się w artystycznym szkle unikatowym, niekiedy też podejmują próbę łączenia funkcji czysto estetycznych z użytkowymi. Ich prace znajdują się w wielu kolekcjach muzealnych oraz prywatnych w krajach europejskich i na innych kontynentach. Wszystkie prezentowane prace pochodzą ze zbiorów Muzeum Śląskiego, zostały pozyskane po wystawie: „Słowackie Szkło Artystyczne”, zorganizowanej przez muzeum w 1988 roku.

Ekspozycja pozwala zapoznać się, chociaż w części, z tendencjami współczesnego szkła słowackiego, które zajmuje czołową pozycję w skali europejskiej. Ich autorzy pracują głównie w przezroczystym szkle kryształowym, które znane i stosowane było już w końcu XVII wieku.

Szkło kryształowe optycznie wyróżniające się wysokim współczynnikiem przejrzystości jest pełne szlachetnej prostoty z naturalnymi efektami załamywania i rozpraszania się światła. Ten walor szkła optycznego artyści wykorzystują w swych artystycznych zmaganiach, koncentrując się głównie na naturalnych efektach i właściwościach czystej masy szklanej.

W całości wszystkie szkła unikatowe oddziaływują na widza niezwykłą i szlachetną prostotą kształtów, uspokojeniem, estetyką i klarownością formy. Wskazują na ciekawe i oryginalne możliwości rozwiązań formalnych i estetycznych oraz stanowią płaszczyznę osobistych wypowiedzi ich twórców. Poza estetyczną funkcją każda z prac stanowi realizacje konkretnego tematu będącego jednocześnie wizją i zamysłem artystycznym danego twórcy.

Dodaj komentarz