• 2005-06-30

Ostatni weekend z wystawą Wokół Wita Stwosza

Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na ostatni weekend z wystawą Wokół Wita Stwosza
2 i 3 lipca 2005. Głównym celem wystawy jest zaprezentowanie dwóch wybitnych prac
rzeźbiarskich "odkrytych" jako dzieła Wita Stwosza w ostatnim czasie:
płaskorzeźbionej Modlitwy Chrystusa w Ogrojcu z kościoła w Ptaszkowej i krucyfiksu z
kościoła w Iwanowicach. Odkrycie to stało się inspiracją do szerszego omówienia
zjawisk związanych z działalnością mistrza: kolejne sale wystawowe dotyczą szeroko
rozumianej recepcji jego twórczości.

Autorzy ekspozycji w części poświęconej sztuce późnego gotyku starają się zerwać z
utrwalonym mitem autora Ołtarza Mariackiego – jako jedynej silnej indywidualności
artystycznej, dla której twórczych koncepcji nie było współcześnie alternatywy. W
zagadnienie to wprowadza dział poświęcony małopolskiej rzeźbie niedługo przed
przyjazdem norymberskiego mistrza do Krakowa. Różnorodność rzeźby małopolskiej
powstającej w latach 1480-1530 reprezentują z jednej strony prace jego uczniów i
naśladowców, a z drugiej – przykłady odmiennych tendencji stylowych.

Tłem dla dzieł rzeźbiarskich jest współczesna im rzeźba architektoniczna, a także
przedmioty rzemiosła artystycznego. Krakowska twórczość Wita Stwosza wywarła wpływ
na sztukę wielu regionów, m.in. sąsiedniego Śląska, ale także tak odległych jak np.
Pomorze Wschodnie. Ostatni dział na wystawie poświęcony jest problemowi odbioru
dzieła i postaci Stwosza w wiekach XIX i XX, zilustrowany różnorodnymi przykładami -
od twórczych nawiązań, poprzez cytaty i powtórzenia, aż po prace wyrażające
fascynację biografią artysty. 

Dodaj komentarz