W obiektywie. Mistrzowie fotografii polskiej.

W obiektywie. Mistrzowie fotografii polskiej.Powstał z rozmów, jakie red. Hanna Maria Giza przeprowadziła z 24 znanymi fotografikami polskimi. Każdą rozmowę ilustrują zdjęcia wybrane przez rozmówców.

Ryszard Kapuściński, z którym wywiad otwiera książkę, powiedział: „Fotografować to przede wszystkim utrwalać. Rzeczywistość, która nas otacza. Ludzi, których twarze chcemy zachować. Pejzaże, które chcemy uwiecznić. I wydarzenia, których jesteśmy świadkami. A także całe skomplikowane życie wraz z jego złożoną obyczajowością. Fotografować wszystko. Wszystko, co jest żywe i martwe, żeby po prostu utrwalać, zatrzymywać.”

Prezentowani w albumie fotograficy zajmują się różnymi rodzajami fotografii, które Ryszard Kapuściński podzielił na dwa nurty, oparte na różnych kryteriach. „Jeden z nich to fotografia informacyjna, kiedy po prostu fotografujemy jakieś zdarzenie, chcemy zdać z niego relację – to jest praca fotoreporterów. A prócz tego istnieje także fotografia ambitna, artystyczna, kiedy wyboru tematu dokonuje sam fotografik. Oczywiście wielkich fotografików jest równie mało, jak wielkich malarzy. Zdjęcie dobrego, utalentowanego fotografika od razu rozpoznamy po sposobie ujęcia tego fragmentu rzeczywistości, który chce on nam pokazać. Jego wrażliwość, jego talent, jego oko przekazują nam jego wizję konkretnego zdarzenia.”
Rozmowy przeprowadzała znana dziennikarka II Programu Polskiego Radia Hanna Maria Giza. W albumie znajdziemy same znane nazwiska. I tak, oprócz wspomnianego już Ryszarda Kapuścińskiego, zamieszczono wywiady z takimi fotografami, jak: Stefan Bałuk, Adam Bujak, Zbigniew Dłubak, Stefan Figlarowicz, Tomasz Gudzowaty, Krzysztof Hejke, Ryszard Horowitz, Witold Krassowski, Wojciech Kryński, Natalia Lach-Lachowicz, Zbigniew Łagocki, Krzysztof Miller, Zofia Nasierowska, Chris Niedenthal, Wojciech Plewiński, Wojciech Prażmowski, Tadeusz Rolke, Janusz Rosikoń, Tomasz Sikora, Czarek Sokołowski, Andrzej Świetlik, Tomasz Tomaszewski oraz zmarły niedawno Zdzisław Beksiński.

Każdy z wywiadów jest inny, bo inna jest sfera zainteresowań rozmówców. Czasy drugiej wojny światowej dokumentował Stefan Bałuk. Życie i dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II, ale także bogactwo architektury i piękno zabytków m.in. Krakowa i Wilna utrwala Adam Bujak. Filozofem fotografii jest Zbigniew Dłubak. Historię od zapomnienia ocala Stefan Figlarowicz. Przyrodę i dziwy naszego świata przybliża nam Tomasz Gudzowaty. Zakochany w Mazurach i zafascynowany nekropoliami jest Krzysztof Hejke. Mistrz technik komputerowych w fotografii to Ryszard Horowitz. Wnikliwym rejestratorem otaczającej rzeczywistości jest Witold Krassowski. Architekturę fotografuje Wojciech Kryński. Nierzeczywistą rzeczywistość pozwala nam zobaczyć Natalia Lach-Lachowicz. Niezauważalny warsztat w pracy fotografa ceni Zbigniew Łagocki. Życie piękne, ale czasem tragiczne i straszne możemy zobaczyć dzięki Krzysztofowi Millerowi. Najpiękniejsze i najprawdziwsze portrety tworzy Zofia Nasierowska. Naturalność w fotografii najbardziej sobie ceni Chris Niedenthal. Aparat fotograficzny ma zawsze w kieszeni Wojciech Plewiński. W magię fotografii wierzy Wojciech Prażmowski. Nie oddziela swojego istnienia od fotografii Tadeusz Rolke. Do obiektywizmu w fotografii dąży Janusz Rosikoń. Duszę w aparacie ma Tomasz Sikora. Aby jutro zrobić zdjęcie lepsze od dzisiejszego, marzy Czarek Sokołowski. Fotografią bawi się Andrzej Świetlik. Fotografuje to, co go porusza Tomasz Tomaszewski. Z fotografika stał się malarzem, ale potem wrócił do fotografii Zdzisław Beksiński.
Każdą rozmowę ilustrują wybrane przez fotografów zdjęcia. Jest ich 97. Dodatkowym uzupełnieniem wywiadów są noty biograficzne i portrety fotografów.

„W obiektywie. Mistrzowie fotografii polskiej. Rozmowy Hanny Marii Gizy”
ROSIKON PRESS, 2005
Opracowanie graficzne: Michał Piekarski
format 165×240 mm, 256 stron, 97 ilustracji

Dodaj komentarz