• 2005-06-13

Wystawa Metropolis

W roku 2005 w ramach programu Mare Articum Muzeum Narodowe w Szczecinie realizuje międzynarodową wystawę: Metropolis (10 czerwiec- 15 lipiec 2005).

Wystawa Metropolis przyjmując perspektywę makro prezentuje prace artystów poszukujących relacji pomiędzy formą przestrzenną a strukturą społeczną, analizujących specyfikę miasta jako dynamicznego skupiska ludzi, w którym dochodzi do interakcji interpretowanych w kategoriach współuczestnictwa i konfliktu. Skonfrontowanie głęboko zakorzenionego w „projekcie modernistycznym” pojęcia metropolis z aktualnym pejzażem społecznym i procesami postępującej globalizacji, urbanizacji i mediatyzacji życia dokonuje się dzięki subwersywnemu potencjałowi prac zaproszonych do współpracy artystów.

Otwarcie wystawy zaplanowane jest w trakcie trwania sesji ministrów spraw zagranicznych krajów zrzeszonych w Radzie Państw Bałtyckich.

Publikacja
Wystawie towarzyszyć katalog otwierający serię publikacji towarzyszących wystawom realizowanym w ramach programu Mare Articum.

Artyści
Robert Rumas PL  – „Manewry Miejskie” – akcja w przestrzeni publicznej + obiekt
Ryszard Górecki PL – malarstwo
Hein Spellmann D – „Okna“  – instalacja
Miklos Gaal FIN – fotografie z serii „Imitation of Life“
Ari Saarto FIN – fotografie z serii „In situ”
Egle Rakauskaite LIT – wideo „Gariunai”
Gints Gabrans LV – wideo – „Starix”
Twożywo PL – animacje komputerowe „Kapitan Europa”
Brunon Tode PL – “Młyn optyczny” – obiekt
Per Hüttner – S – fotografie z serii “Running 7 Days”
Danuta Dąbrowska PL– instalacja wideo
Thomas Martius & Andrzej Wirth – D – wideo „Las Venice”

Projekt towarzyszący wystawie – Julia Schneider – F – galerie automatique.

Dodaj komentarz