• 2004-12-22

“Podziały, układy i gry”

W miejscu sztuki OFFicyna przy ul. Lenartowicza 3-4 w Szczecinie została otwarta wystawa Anny Pawłowskiej-Klimczak "Podziały, układy i gry". Wystawa potrwa do 16 stycznia 2005 roku.

pawlowska.jpgUżywając podstawowych środków rysunkowo-malarskich, zamierzam dokonać prostych zapisów, które są kontynuacją „podziałów” wpisanych w architekturę jednego z pomieszczeń galerii OFFicyna.

Moje działanie polegać ma na  przedłużaniu linii wpisanych w przestrzeń galerii, np. kraciastego układu sufitu itp. Przeciąganie tych zastanych, przestrzennych „kodów” jest dla mnie rodzajem doświadczenia, na podstawie którego chciałabym przeanalizować jednoznaczność istnienia bardzo konkretnych, rygorystycznych wręcz podziałów pomiędzy kierunkami pionowymi i poziomymi, które dzielą przestrzeń i wyznaczają regularne i uporządkowane pola kwadratów czy prostokątów. Nakładanie się na siebie linii, gmatwanie ich ze sobą i względem siebie to dla mnie relacja z tego, czym są podziały, ich wymiar porządkujący, wyznaczający granice i oddzielający przestrzenie zarówno tego wnętrza galerii jak i np. ogólnie rozumianego „świata sztuki”.

Anna Pawłowska-Klimczak

Anna Pawłowska-Klimczak
Absolwentka ASP Poznań (dyplom 1998). Stypendium Ministra Kulrruty i Sztuki 1997-98. Nagroda Prezydenta Miasta Poznania dla Młodych Twórców 1999. Od 2000 r. prowadzi studencką galerię „Schody” na Politechnice Koszalińskiej. Wystawy indywidualne m.in. w Galerii ON („Przestrzenie dla przestrzeni”, Poznań, 1998) i Galerii Wschodniej („Teraz Polska”, Łódź, 2001), wystawy zbiorowe w Międzynarodowym Centrum Sztuki („160 cm wzrostu”, Poznań, 1996), Galerii Wyspa („Wakacje na Wyspie”, Gdańsk, 2000), Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej („Rybie oko”, Słupsk, 2001) Amfilada („Siła luźnych związków”, Szczecin, 2004). Zajmuje się instalacją, obiektem, odnosząc się do sytuacji zastanych i istniejących.

Dodaj komentarz