…myśląc Europa

Polska_1997.jpg3 grudnia o godz. 17.00 w Muzeum Architektury we Wrocławiu zostanie otwarta wystawa "…myśląc Europa. Europejskie Pielgrzymowanie Jana Pawła II" . Na wystawę składają się fotografie Arturo Mari oraz fragmenty Adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa Jana Pawła II. Otwarcia wystawy dokona Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiewski Metropolita Wrocławski, słowo wstępne – ks. prof. dr hab. Anzelm Weiss. Wystawa dokumentuje wszystkie europejskie pielgrzymki Papieża.

…myśląc Europa

Te słowa wywołują pytania o stan ducha wielu z nas. Kryją się za nimi niepokoje i oczekiwania, nadzieje i obawy. Czasami próbujemy je zamknąć w typowo polskim „jakoś to będzie”, czasem chcemy je przezwyciężyć bezrefleksyjnym euroentuzjazmem, niekiedy lęki są tak wielkie, że przyjmujemy postawę zamknięcia i wrogości.

Z tego obecnego w nas i wokół nas zamieszania wciąż wydobywa się pytanie: a ja? co ja na to? na czym mogę się oprzeć? co wziąć pod uwagę – by moja odpowiedź była godna, rozumna, umożliwiająca stawianie kroków pewnych i pełnych znaczenia, aby odpowiadała potrzebom i pragnieniom mego serca i życia.

Szukając takiego „punktu podparcia”, który nie zdejmuje osobistej odpowiedzialności, nie wyręcza, nie zastępuje w pracy, którą trzeba wykonać samodzielnie, nie sposób nie dostrzec, nie usłyszeć, nie wziąć pod uwagę głosu Jana Pawła II – od ponad ćwierćwiecza Papieża – Głowy Kościoła Katolickiego a równocześnie naszego Rodaka. W nauczaniu papieskim temat europejski jest obecny nieustannie. Jan Paweł II podejmuje go w bardzo interesującej perspektywie. To człowiek jest wyznacznikiem tej perspektywy. Stawiane pytania i proponowane do osobistej weryfikacji odpowiedzi nie są mierzone jakąkolwiek inną wartością, niż godnością i znaczeniem osoby ludzkiej; szczęściem i dobrem człowieka; moim dobrem i moim szczęściem.

Swoistą syntezą myśli Papieża o Europie jest ogłoszony w 2003 roku dokument: Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa.
Wystawa, do której obejrzenia zapraszamy, jest próbą odczytania myśli Jana Pawła II o Europie. Nie rości sobie ona pretensji do całościowego uchwycenia papieskiej refleksji. Jest raczej wędrówką, w której momenty zatrzymania wyznaczane są przez doświadczenie odkrycia odpowiedniości pomiędzy tym, co podpowiada Papież, a tym, co jako pytanie, pragnienie czy choćby iskra potwierdzającej pewności, odzywa się w sercu.

Osią papieskiej refleksji na temat Europy jest nadzieja. Jan Paweł II stawia ten problem jako treść najważniejszego pytania współczesnej Europy i współczesnego Europejczyka. Ukazuje ścieżki prowadzące do odkrycia obecności nadziei, wskazuje ją i nazywa po imieniu. Dzieli się doświadczeniem nadziei i zwraca uwagę na tych, którzy są jej świadkami. Podpowiada sposoby, dzięki którym nadzieja stanie się naszym doświadczeniem. To gest serdecznej pomocy, wobec którego nie warto przejść obojętnie. Zwróćmy też uwagę na osobisty ton, brzmiący w papieskich słowach. Jan Paweł II staje przed nami jako Świadek Nadziei.

Litwa_1993.jpgDoświadczeniem, które stało się udziałem przygotowujących tę wystawę było odkrycie, że wszystkie treści wypowiadane przez Jana Pawła II były i są przeżywane w spotkaniu z Europą w latach pielgrzymowania Ojca Świętego po kontynencie. Wydarzenia które tworzył swoją obecnością, gesty którymi budował spotkania, forma w jakiej zamykał swe apostolskie wizyty, to wszystko było pracą, której celem jest Europa – wspólny dom. Z tego doświadczenia bierze początek zamysł, by odkrywać treści papieskiego nauczania, mając przed oczyma obraz Jan Pawła II – Pielgrzyma. Tak zrodził się pomysł wystawy. Zrealizowany został dzięki serdecznemu wsparciu Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Dziwisza.
Ponad osiemdziesiąt fotogramów autorstwa Arturo Mari, osobistego fotografa Jana Pawła II, ukazujących obecność Pielgrzyma Nadziei w różnych miejscach naszego kontynentu, towarzyszy fragmentom papieskiego przesłania.

Doświadczenie spotkania z tak niecodzienną formą „uczenia się Papieża” było już możliwe w kilku miejscowościach Polski.
Od momentu swej premierowej prezentacji w Polsce – w Legnicy, w przeddzień tegorocznych urodzin Papieża, wystawę mogli obejrzeć mieszkańcy Strzegomia, Bytomia, Lublina, Warszawy oraz Piaseczna. W różnych miejscach, poprzez spotkania towarzyszące – prelekcje, dyskusje, koncerty, stawała się okazją do bycia razem, spotykania interesujących osób, stawiania pytań, rozmów, refleksji czy po prostu radowania się pięknem ukazywanego słowa i obrazu.
Trasa wystawy biegnie dalej.

Z pełnym nadziei przekonaniem można stwierdzić, że będzie to kolejne zaproszenie do towarzyszenia Pielgrzymowi Nadziei. By i nasza obecność rodziła przestrzeń przyjazną ludzkiemu życiu. By spełniały się słowa, które brzmią jak wezwanie, życzenie i błogosławieństwo: Europo – Nie lękaj się. Bądź ufna. Bądź pewna – stań się prawdziwym wspólnym domem, gdzie jest radość życia.

Bernard Marek Adamowicz
Ks. Jarosław Nitkiewicz

Na wystawę składają się oryginalne fotografie Arturo Mari – osobistego fotografa Jana Pawła II, opisane fragmentami tekstu papieskiej Adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa.

Organizatorzy wystawy:Stowarzyszenie „OBECNOŚĆ”
Ruch Kościelny „KOMUNIA I WYZWOLENIE”
Parafia Rzymsko – Katolicka Św. Elżbiety Węgierskiej
Muzeum Architektury we Wrocławiu

Wernisaż wystawy – 03 grudnia 2004r. godz. 1700
Wystawa czynna do 9.01.2005

Bilety wstępu:
normalny 7 zł, ulgowy 4 zł, grupowy 3 zł.

1 komentarz do artykułu “…myśląc Europa”

  1. kazimierz

    Gratuluję Tworcom pomysłu – serdecznie pozdrawiam. KN Katowice

Dodaj komentarz