• 2004-11-25

Potrójny jubileusz Muzeum Śląskiego

Muzeum_slaskie.jpg29 listopada o godz. 18.00 w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach odbędzie się uroczystość potrójnego jubileuszu Muzeum Śląskiego tj. 80-lecia początków, 75-lecia powołania przez Sejm Śląski oraz 20-lecia restytucji. To szczególne wydarzenie skłania do prześledzenia burzliwych dziejów muzeum.

Historia rozpoczyna się w 1924 roku, kiedy powołano Towarzystwo Muzeum Ziemi Śląskiej. Jego zadaniem było gromadzenie pamiątek kultury materialnej i duchowej wytworzonych na Śląsku. Formalnie Muzeum Śląskie zostało powołano 23 stycznia 1929 roku. Zabytki były wówczas eksponowane w gmachu Urzędu Wojewódzkiego Sejmu Śląskiego.

Równocześnie wznoszono nowoczesny jak na warunki europejskie gmach muzealny. Niestety w czasie II wojny światowej budynek, jako symbol polskości, został zrównany z ziemią. Zniszczeniu oraz grabieży uległa również znaczna część zbiorów. To co ocalało, zostało przewiezione do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Potrzeba odbudowy Muzeum Śląskiego pojawiła się tuż po zakończeniu wojny. Jednak brak środków finansowych był skutecznym hamulcem jakichkolwiek działań. Restytuowano więc Muzeum dopiero w grudniu 1984 roku. Na tymczasową siedzibę wybrano budynek dawnego hotelu z przełomu XIX i XX wieku, przy Al. Korfantego 3. Pracowano początkowo w jednym pokoju na III piętrze. Kilka lat trwała adaptacja poszczególnych pomieszczeń – ostatnie sale ekspozycyjne otwarto w 1992r.

W ciągu ostatnich 20 lat w Muzeum Śląskim w Katowicach zgromadzono ponad 75 tys. eksponatów. Najcenniejsza kolekcja to Galeria Malarstwa Polskiego (233 obrazy) z przełomu XIX i XX wieku. Poszczególne działy merytoryczne (archeologii, etnografii, historii, naukowo – oświatowy, sztuki oraz sztuki nieprofesjonalnej) także odział Muzeum Śląskiego – Centrum Scenografii Polskiej, przygotowują rocznie nawet do 30 wystaw. Łącznie, w ciągu ostatnich 20 lat, zorganizowano ponad 500 ekspozycji z czego nagrodzono 27. Pracowało w muzeum prawie 350 osób, z tego w chwili obecnej – 105. Ważną sferą działalności muzeum jest także edytorstwo. Oprócz folderów i katalogów towarzyszących wystawom, muzeum wydaje publikacje naukowe i popularnonaukowe w postaci monografii oraz serii wydawniczych.

Dodaj komentarz