• 2004-11-25

Najstarsze Pieśni Europy

najstarsze_piesni_europy.jpgCentrum Kultury w Lublinie (Sala Nowa) zaprasza 2-4 grudnia na VI Międzynarodowy Festiwal Fundacji "Muzyka Kresów": Najstarsze Pieśni Europy.

Zapraszamy na koncerty młodych, a czasem bardzo młodych ludzi, którzy postrzegają tradycję nie jako muzeum, ale jako immanentny składnik współczesności. Którzy odnaleźli w starej muzyce tradycyjnej miejsce dla swojej wrażliwości, talentu i wyobraźni. Sięgając do ostatnich już źródeł kultury muzycznej archaicznej Europy, pieczołowicie odtwarzając stare pieśni, zachowują to, co przekazały nam poprzednie pokolenia. Dzięki temu w ich głosach słyszymy źródła naszej kultury – mówi Jan Bernat prezes Fundacji i twórca Festiwalu.

Najstarsze świadectwa kultury muzycznej, jakie zachowały się do dziś w naszej części Europy, są równocześnie najstarszymi świadectwami muzyki europejskiej w ogóle. Trudno o podobny zbiór archaicznych pieśni w innych częściach Europy. Można żałować, że prastare pieśni polskie, białoruskie, litewskie, ukraińskie czy rosyjskie, sięgające X i XI wieku, nie są tak znane jak XIX-wieczne hiszpańskie flamenco czy portugalskie fado.

Tematem tegorocznej edycji, podobnie jak w roku ubiegłym, jest próba odpowiedzi na pytanie, czy tradycja śpiewu tradycyjnego może być kontynuowana, a jeśli tak, to w jakiej formie? W programie znalazły się: trzy wieczory wypełnione śpiewem i muzyką tradycyjną 16 zespołów wiejskich jak i grup przejmujących ich tradycje z Polski, Rosji, Litwy, Białorusi i Ukrainy. Ponadto "Noce Tańca", podczas których prezentowane będą polskie, rosyjskie, ukraińskie i litewskie tańce tradycyjne.

Całość dopełnia: wystawa malarstwa i grafiki Oleksandra Guristjuka i Oleksija Nahornjuka z Równego i Romana Jenenki z Kijowa; wykład dr Iryny Klymenko z Akademii Muzycznej w Kijowie poświęcony tradycyjnym pieśniom równieńskiego Polesia oraz debata zatytułowana "Czy Polacy potrzebują tradycji" z udziałem, m.in. prof. Jerzego Bartmińskiego, prof. Andrzeja Bieńkowskiego, prof. Leona Dyczewskiego, Aleksandra Jackowskiego, Tomasza Łubieńskiego i prof. Andrzeja Mencwela.
 
Lubelski Festiwal – będący kontynuacją Międzynarodowego Festiwalu "Muzyka Utracona", który odbywał się w Krakowie w latach 1995-1997, jest okazją prezentacji tego, co gdzie indziej dawno już nie istnieje, a co jest naszym wciąż żywym dziedzictwem kultury. Każdą edycję "Najstarszych Pieśni Europy" poprzedzają wnikliwe badania etnomuzykologiczne, prowadzone przez Fundację wspólnie z ośrodkami naukowymi Europy Środkowo-Wschodniej. Od lat organizatorem Festiwalu jest Jan Bernat i Fundacja "Muzyka Kresów".

VI Międzynarodowy Festiwal Fundacji "Muzyka Kresów"
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublin
Najstarsze Pieśni Europy
 
2-4 grudnia 2004 – Sala Nowa – 18:00
Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12
 
wstęp: bilety – 15/ 12 PLN, karnet – 70/ 50 PLN

Dodaj komentarz