• 2004-11-23

Wyróżnienie dla polskiej opery

I_co_wy_na_to_1.jpg

Polska opera kameralna "I co wy na to? czyli cierpienia nowego Pirandella"  autorstwa Alicji Gronau, której światowa prapremiera odbyła się 31 stycznia 2003r. w Operze na Zamku w Szczecinie, zakwalifikowana została przez Międzynarodowy Komitet Tetralny (ITI Internetional Theatre Institute)  – Komitet Teatru Muzycznego sekcję niemiecką z siedzibą w Berlinie  – do międzynarodowych warsztatów filmów operowych w Monachium (18-22 grudnia 2004r.).

Internetional Theatre Institute (ITI) to jedna z kilkudziesięciu międzynarodowych organizacji afiliowanych przez UNESCO. Komitet Teatru Muzycznego powstał przy ITI w 1969 r. z inicjatywy wybitnego reżysera operowego Waltera Felsensteina. Aktywnie działał w tym komitecie na forum międzynarodowym Aleksander Bardini. Komitet Teatru Muzycznego ITI – sekcja niemiecka  z siedzibą w Berlinie działa bardzo prężnie a warsztaty w Monachium to najważniejsza impreza tego komitetu. Organizuje on co trzy lata przegląd filmów operowych, na który Polska Sekcja ITI z Warszawy nominowała operę Alicji Gronau "I co wy na to? czyli cierpienia nowego Pirandella" i otrzymała kwalifikację.

I_co_wy_na_to_2.jpgFilmowej wersji zakwalifikowanego spektaklu, dokonał, na zlecenie szczecińskiego teatru, podczas prapremiery w Operze na Zamku – Przemysław Malcer.

Opera Alicji Gronau w wykonaniu zespołu Opery na Zamku jako jedyna reprezentowała Polskę w nominacjach i otrzymała, co jest wielkim wyróżnieniem, kwalifikację do niemieckich warsztatów. Prezentacji polskiej opery na warsztatach w Monachium dokona jej kompozytorka Alicja Gronau i kierownik muzyczny oraz dyrektor naczelny i artystyczny Opery na Zamku – Warcisław Kunc.
Zwycięzca warsztatów wybrany spośród uczestników przez międzynarodowe jury otrzyma nagrodę niemieckiego muzykologa – Wolfa Ebermanna.

Dodaj komentarz