• 2004-08-27

Polskie Radio ogłasza konkurs kompozytorski

W związku z przyszłorocznymi obchodami 80-lecia Polskiego Radia został ogłoszony konkurs kompozytorski na utwór chóralno-orkiestrowy.
Utwór – trwający 20-30 minut – ma być skomponowany na połączone zespoły muzyczne Polskiego Radia: Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia, Polską Orkiestrę Radiową, Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia “Amadeus” oraz Chór Polskiego Radia.

Nagrodą główną w konkursie jest 20 tys. zł, a utwór zostanie wykonany podczas uroczystego koncertu z okazji jubileuszu 80-lecia Polskiego Radia w 2005 roku. Jury przyzna również dwa wyróżnienia w postaci wykonania dzieła przez zespoły artystyczne Polskiego Radia i odtworzenia na antenach programów PR S.A.

Warunkiem udziału w konkursie jest ukończone 18 lat. Pod uwagę brane będą jedynie kompozycje dotychczas niewykonywane i niepublikowane.

Partytury opatrzone godłem wraz z zaklejoną kopertą sygnowaną tym samym godłem i zawierającą informacje o autorze należy nadsyłać na adres Polskiego Radia w terminie do 15 listopada (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem “Konkurs”.

Polskie Radio S.A.
Al. Niepodległości 77/85
00-977 Warszawa

Dodatkowe informacje: www.radio.com.pl oraz Dyrekcja Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, tel. 0*32 2518903, 0*32 2553261, fax 0*32 2571384

Dodaj komentarz