• 2004-08-25

Akcja przy kaplicy Królewskiej

W Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku do końca sierpnia, codziennie od godziny 21. można oglądać akcję pt. “Alicja Karska i Aleksandra Went, akcja przy kaplicy Królewskiej”.

Akcja artystyczna przy kaplicy Królewskiej, podczas przerwy w pracach archeologicznych (odkrywaniu fundamentów budynków). Projekt polega na wykorzystaniu zastanej sytuacji i zmianie charakteru powagi zabytku, na grze z otaczającą go przestrzenią.

Wykorzystując podwórka gdańskich kamienic i sytuacje tam zarejestrowane, autorki projektu odkrywają przed nami świat, który na co dzień umyka naszej uwadze.

Dodaj komentarz