• 2004-08-23

Wokół Wita Stwosza

W Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Kamienicy Szołayskich w Krakowie w połowie września zostanie otwarta wystawa pt. Wokół Wita Stwosza.

Wystawa poświecona twórczości i jej znaczeniu największego w Europie na przełomie XV i XVI wieku rzeźbiarza. Możliwość eksponowania zabytków bezpośrednio związanych z twórczością mistrza właśnie w Krakowie – mieście, w którym powstały jedne z jego najwcześniejszych i najwybitniejszych prac – stanowi niezwykłą okazję do zaprezentowania i przybliżenia szerokiej publiczności spuścizny Stwosza. Ekspozycji towarzyszyć będzie obszerny katalog oraz konferencja naukowa, podczas której przedstawione zostaną referaty wybitnych polskich i europejskich znawców tematu poruszające problematykę związaną ze zjawiskami “wokół Wita Stwosza”.

Zadaniem wystawy jest przede wszystkim zaprezentowanie dwóch nie wiązanych dotychczas ze Stwoszem wybitnych dzieł rzeźbiarskich z terenu Małopolski. Impulsem do zorganizowania ekspozycji było “odkrycie” dzieła poźnogotyckiego mistrza w kościele parafialnym w Ptaszkowej nieopodal Nowego Sącza. Mocno zniekształcona przez późniejsze przemalowania płaskorzeźba przedstawiająca Modlitwę w Ogrojcu nie była dotychczas zaliczana do ouvre rzeźbiarza. Stało się to możliwe dzięki przeprowadzonej ostatnio przez państwo Magdalenę i Stanisława Stawowiaków gruntownej konserwacji. Aurę sensacji w środowisku historyków sztuki wzmogło dodatkowo znalezienie przez dr. Pawła Pencakowskiego źródeł archiwalnych dotyczących krucyfiksu w ołtarzu głównym w kościele parafialnym w Iwanowicach pod Krakowem. Wysoka klasa artystyczna rzeźby od dawna skłaniała uczonych, aby figurę wiązać z warsztatem Wita Stwosza. Nowe dane archiwalne zachęcają jednak, aby dzieło to łączyć z samym mistrzem – jak się bowiem okazuje, figura ta znajdowała się w krakowskim kościele Mariackim, dla którego Stwosz wykonał liczne prace rzeźbiarskie, od ołtarza głównego poczynając.

Dodaj komentarz