• 2004-08-20

Polsko-niemiecki projekt Trasa

Georg Klein

TRASA warszawa-berlin
Przestrzeń łączności bimedialnej
Teksty: Wisława Szymborska i Heiner Müller
25.09-28.11.2004, wernisaż 24.09.2004, g. 18.00

Polsko-niemiecki projekt TRASA warszawa-berlin jest instalacją realizowaną w przestrzeni publicznej, łączącą w sobie sztukę dźwięku ze sztuką wideo. Przez dwa miesiące dwa pasaże w Warszawie i Berlinie, połączone za pomocą technik multimedialnych, będą pozostawały w bezpośrednim kontakcie wizualnym i akustyczno-literackim.

Wideo: W samym środku obu miast, w przejściach podziemnych prowadzących do stacji metra – Centrum w Warszawie i Alexanderplatz w Berlinie – na wideo będą rejestrowane obrazy przestrzeni i znajdujących się w nich przechodniów. Obrazy te będą przesyłane za pomocą internetu z jednego miasta do drugiego, nakładane na siebie i wyświetlane bezpośrednio na jednej ze ścian w każdym z tych przejść. Przechodnie z jednego miasta będą mogli zobaczyć przechodniów z drugiego miasta, a jednocześnie siebie samych.

Audio: W tej samej przestrzeni przejść podziemnych pojawią się też dwa wiersze – krótkie teksty – po polsku i po niemiecku, w które będzie można “wejść”. Dla każdego z nich będzie wyznaczony pewien odcinek przestrzeni, na którym zostaną umieszczone czujniki odległości, tak aby każdemu fragmentowi tekstu odpowiadało określone miejsce. Kiedy przechodzień wejdzie w strefę oddziaływania czujnika, usłyszy z głośnika fragment tekstu bądź brzmienie dźwięków mowy przypisane do tego miejsca, będzie mógł zatem słyszeć go w sposób uzależniony od własnych ruchów.

W projekcie TRASA wirtualny kontakt połączy dwa place i dwie stacje metra w Warszawie i Berlinie. Instalacja urozmaici codzienny ruch przechodniów. W drodze z domu towarowego do metra zostaną oni skonfrontowani z własnym lustrzanym odbiciem i obcą przestrzenią życiową, otwierającą się w tle projekcji wideo, a także z bodźcami akustycznymi. Możliwość interakcji na płaszczyźnie akustycznej i wizualnej przeobrazi publiczną przestrzeń przejść podziemnych, z których korzystamy zazwyczaj w pośpiechu, i otworzy dodatkową przestrzeń estetyczną.

TRASA jest zaprojektowaną “otwartą” sytuacją, jest zaglądaniem do innego miasta, otwarciem na kontakt wirtualny i realny. Środki zastosowane do ukształtowania tej “otwartej” sytuacji mają przemawiać do wielu zmysłów jednocześnie. Elementy wizualne, językowo-semantyczne i dźwiękowe z obu krajów i miejsc ściśle się ze sobą splatają, tworząc przestrzeń komunikacji interkulturowej. W tej instalacji, w którą po prostu można “wejść”, mieści się wszystko – miejskie otoczenie, dzień powszedni na Wschodzie i Zachodzie, najnowsze technologie transmisji obrazów przez Internet i język artystyczny integrujący zmysły.

Dodaj komentarz