• 2004-07-30

Nagrody związku kompozytorów polskich

Irena Poniatowska i Grażyna Pstrokońska-Nawratil zostały laureatkami nagród przyznawanych przez Związek Kompozytorów Polskich.

Muzykolog Irena Poniatowska została nagrodzona za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości muzykologicznej, w szczególności w zakresie chopinologii oraz za działalność pedagogiczną i organizatorską.

Grażynie Pstrokońskiej-Nawratil, pedagogowi Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu, przyznano nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości kompozytorskiej oraz
działalność pedagogiczną i organizatorską.

Związek przyznał również nagrody honorowe za zasługi w dziele promocji polskiej muzyki współczesnej. Otrzymali je: Martina Homma, Krzysztof Kilian oraz Jerzy Stankiewicz.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w siedzibie związku 22 września.

Dodaj komentarz