• 2004-07-16

Nagroda Jana Karskiego

Prof. Monika Adamczyk-Garbowska została laureatką nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej za rok 2004. Nagrodę, przyznawaną przez Żydowski Instytut Naukowy YIVO w Nowym Jorku, otrzymują corocznie autorzy publikacji odzwierciedlających wkład Żydów polskich w polską kulturę.

Adamczyk-Garbowska jest profesorem literatury amerykańskiej i porównawczej oraz kierownikiem Zakładu Kultury i Historii Żydów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Należy ona do grupy badaczy, którzy w latach 80. stworzyli – nową wówczas – dziedzinę studiów żydowskich w uniwersyteckim środowisku w Polsce.

Jest autorką wielu prac poświęconych Isaacowi Singerowi i jego związkom z Polską, przekładów z języka angielskiego, rozpraw o Singerze, artykułów i esejów. Przetłumaczyła również z jidysz na język polski “Szatana w Goraju” oraz inne utwory tego pisarza.

Uroczystość wręczenia nagrody im. Jana Karskiego odbędzie się 27 lipca w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie.

Dodaj komentarz