• 2004-05-27

Wykład Amelii Jones

3 czerwca o godz. 18.00 w sali Kina/Audytorium w warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski odbędzie się wykład Amelii Jones (USA) pt. „The Televisual Architecture of the Dream Body: Pipilotti Rist as Parafeminist” towarzyszący wystawie Pipilotti Rist.

Wykład zorganizowany dzięki dotacji Trust for Mutual Understanding.

Amelia Jones jest profesorką historii sztuki na University of Manchester. Opublikowała wiele artykułów na temat feminizmu, sztuki nowoczesnej i współczesnej, oraz kultury wizualnej.

Jest autorką książek /Postmodernism and the En-Gendering of Marcel Duchamp/ (1994), /Body Art/Performing the Subject/ (1998) oraz /Irrational Modernism: A Neurasthenic History of New York Dada/ (2004). Była współredaktorką antologii /Performing the Body/Performing the Text/ (1999), zredagowała również tom /Feminism and Visual Culture Reader/ (2004).

Obecnie pracuje nad książką poświęconą problematyce podmiotowości i ciała w relacji do nowych technologii reprezentacji, od fotografii analogowej do projektów internetowych. Organizowała również wystawy, m. in. /Sexual Politics: Judy Chicago’s Dinner Party in Feminist Art History/ w UCLA/Armand Hammer Art Museum (Los Angeles, 1996).

Dodaj komentarz