• 2004-05-26

Minimalizm w sztukach wizualnych

Wczoraj w Centrum Sztuki Wspólczesnej odbyła się prezentacja książki Marii Hussakowskiej pt. Minimalizm w sztukach wizualnych. Demitologizacja koncepcji awangardy w amerykańskim środowisku artystycznym lat sześćdziesiątych” opublikowanej nakladem Wydawnictwa Instytutu Historii Sztuki UJ.

Udział wzieli:
Dr hab. Maria Hussakowska, Prof. Maria Poprzęcka, Prof. Andrzej Turowski
Książka Marii Hussakowskiej Minimalizm w sztukach wizualnych jest jedną z niewielu w polskim piśmiennictwie pozycji poświęconych teorii i praktyce minimalizmu. Ukazuje ona relacje miedzy strategiami artystycznymi amerykańskich minimalistow a akademickim dyskursem historii sztuki i dyskursem muzealnym. Kolejne rozdzialy książki obrazują dokonujące się w latach 60. transformacje pojęcia artysty i przestrzeni wystawowej. Zdaniem autorki obiekty minimal artu funkcjonowały pomiędzy białym sześcianem galerii a ruiną przestrzeni muzealnej.

Dr hab. Maria Hussakowska, związana z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellonskiego, specjalizuje sie w problematyce sztuki po 1945 roku. Rezultatem jej zainteresowań sztuką amerykanską są dwie książki: Spadkobiercy Duchampa? (1984) oraz Minimalizm w sztukach wizualnych (2003). Jest autorką wielu tekstów krytycznych.

Dodaj komentarz