• 2004-05-22

Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej

W dniach od 22 do 23 maja br. w “Laboratorium” Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbędzie się spotkanie inauguracyjne Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, któremu towarzyszyć będą wykłady zaproszonych grafików, krytyków i historyków sztuki poświęcone wybranym zagadnieniom z historii oraz współczesnym problemom grafiki użytkowej.

Zaprezentowane zostaną również statut i plan działaności Stowarzyszenia oraz prace graficzne członków założycieli STGU.

Idea powołania do życia organizacji skupiającej twórców grafiki użytkowej narodziła się jesienią ubiegłego roku w środowisku młodych warszawskich, niezależnych grafików, działających samodzielnie lub w ramach założonych przez siebie studiów i firm graficznych.

Do grona członków-założycieli Stowarzyszenia należą: Studio Bakalie (Katarzyna Grupińska, Magdalena Małczyńska-Umeda, Elżbieta Skrzypek), Jan Aleksander Bersz, Jakub Jezierski, Grzegorz Laszuk, Luxsfera (Kasper Skirgajłło-Krajewski, Monika Żyła), Marek Rzadkowski (Semafor), Mama Studio (Michał Pawlik, Magdalena Ponagajbo, Marcin Wawrzkiewicz), Paweł Palikot, Paweł Piotr Przybył, Michał Łojewski (Whitecat).

Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej jest reakcją na postępujące w naszym kraju, przeciwstawne procesy i zjawiska: z jednej strony niski poziom kultury plastycznej i wizualnej społeczeństwa, ignorancję i niewiedzę dotyczącą zasad kształtowania i stosowania profesjonalnej grafiki użytkowej, z drugiej zaś godna zauważenia postawa i bezinteresowne zaangażowanie wielu ludzi, dążących do podniesienia poziomu kultury graficznej w Polsce.

Pragniemy przyczynić się do powstania aktywnego środowiska, które stworzy wspólną płaszczyznę do wymiany myśli i doświadczeń, reprezentowania naszych poglądów i koncepcji na grafikę użytkową. Środowiska, które umożliwi integrację twórców, krytyków i historyków zajmujących się zawodowo grafiką projektową oraz stworzy sprzyjające warunki do nauki i zawodowego rozwoju.

Realizacji powyższych założeń służyć będzie działalność:
wystawiennicza – organizacja prezentacji tematycznych i przeglądowych;
edukacyjna – organizacja wykładów, warsztatów, kursów, dotyczących istotnych aspektów działalności zawodowej oraz warsztatu grafika-projektanta (min. prawo autorskie, techniki poligraficzne, nowoczesne technologie DTP);
informacyjna – wydawanie biuletynu branżowego oraz tworzenie i udostępnianie baz danych o wydarzeniach graficznych w kraju i na świecie.

Wyjątkową inicjatywą w dziejach współczesnej polskiej grafiki użytkowej stanie się już wkrótce instytucja znaku jakości „Dobry projekt”, która będzie częścią programu promującego wartościową twórczość projektową.

Planujemy ścisłą współpracę z organizacjami o podobnych założeniach programowych w Polsce i zagranicą.

W czasie dwudniowego spotkania wykłady poświęcone różnym aspektom współczesnej grafiki użytkowej wygłoszą: Szymon Bojko, Maciej Buszewicz, Jacek Mrowczyk, Piotr Rypson, Adam Twardoch i Michał Warda.

Dodaj komentarz