• 2004-05-21

Ogród Józefa Mehoffera

Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza do Ogrodu Józefa Mehoffera – nowej przestrzeni kulturalnej Krakowa.

Uroczystego otwarcia zabytkowego Ogrodu, zrekonstruowanego po niemal sześćdziesięciu latach dokonał, wczoraj tj. 20 maja 2004 roku, Ryszard Mikliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury, Generalny Konserwator Zabytków.

Ogród Józefa Mehoffera

Piękno ogrodów oraz ich bogata i wieloznaczna symbolika urzekły twórców Młodej Polski. W wypadku Józefa Mehoffera (1869–1946), jednego z najwybitniejszych malarzy tamtej epoki, autora znakomitych witraży, polichromii, obrazów i grafik, wyrazem tej fascynacji jest z jednej strony jego twórczość malarska, a zwłaszcza ów zachwycający i tajemniczy „Dziwny ogród” (1902–1903), z drugiej zaś jego dwie realizacje ogrodowe.

Pierwszy z zaprojektowanych przez Mehoffera ogrodów powstał tuż po roku 1907 w Jankówce koło Wieliczki. Mehoffer nabył tam wówczas stary alkierzowy dwór malowniczo usytuowany na wyniosłym południowym stoku, z widokiem na szeroką dolinę oraz łańcuchy Beskidów i Tatr.

Przed dworem, na stoku, rozpostarł rozległy i piękny ogród kwiatowy z rabatami i klombami o przemyślanej kolorystyce, wśród których przebiegały wysypane piaskiem ścieżki oraz schodki pomiędzy uskokami tarasów. Prawdziwy „kwietny zalew” toczył się od ścian dworu aż ku znajdującym się dużo poniżej dworskim sadom – staremu i nowo zasadzonemu wiśniowemu.

Dwór rozbrzmiewał muzyką, kwitło tam życie artystyczne i towarzyskie. O urodzie tego miejsca niech świadczą słowa redaktora „Chimery”, Zenona Przesmyckiego Miriama, który w roku 1908 listownie zapytywał: „Co słychać w Jankówce, którą zawsze wspominam jak baśń zaczarowaną? Czy zawsze taka widziadlanie piękna?”. Jankówkę zachowali Mehofferowie do roku 1917.

Dodaj komentarz