• 2004-05-14

Teatry w Europie

II Międzynarodowa Konferencja "Teatry w Europie" Teatr – otoczenie społeczne, prawne i finansowe odbędzie sie w dniach od 17 do 19 maja 2004 w Międzyzdrojach w Hotelu Slavia.

Organizatorzy: Opera na Zamku w Szczecinie, Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów, Uniwersytet Szczeciński.

II Międzynarodowa Konferencja Teatry w Europie – Teatr – otoczenie społeczne, prawne i finansowe to kontynuacja projektu Teatry w Europie, rozpoczętego w 2002 roku I Międzynarodową Konferencją Teatry w Europie – organizacja, finansowanie i współpraca transgraniczna. Kolejna konferencja jest próbą poszukiwania rozwiązań dla funkcjonowania teatrów w nowych warunkach społecznych, prawnych i ekonomicznych.

W konferencji zapowiedzieli swój udział przedstawiciele Ministerstwa Kultury, przedstawiciele samorządów wojewódzkich, w tym marszałkowie sektorowi i dyrektorzy departamentów właściwych ds. kultury, przedstawiciele takich organizacji jak: Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów, Związek Artystów Scen Polskich, pracownicy uczelni wyższych.

Wśród referentów zagranicznych znajdą się m.in. z Niemiec: panią Ester M. Milkiewicz, przez kilka lat związaną z Theatergemeinde (Gminy Teatralne) w Kolonii, pana Ulricha Katzera przewodniczącego Deutscher Bühnenverein Land Ost (Związku Scen Niemieckich Landu Wschodniego), z Estonii: pana Indreka Saar prezesa Estońskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów oraz z Czech: pana Ladislava Slívę doktora nauk filozoficznych, wieloletniego dyrektora teatru w Czeskim Cieszynie.

Dr Jolanta Witek i dr Augustyna Burlita z Katedry Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego zaprezentują wyniki badań ankietowych przeprowadzonych specjalnie na potrzeby tej konferencji wśród mieszkańców Szczecina. Badania te dotyczą uczestnictwa mieszkańców w kulturze oraz czynników ekonomicznych i pozaekonomicznych, które ten udział w kulturze determinują – tzn.: ich oczekiwań odnośnie repertuaru instytucji kultury, cen biletów, sposobów promowania i reklamowania wydarzeń itd.

W czasie konferencji poruszone zostaną m.in. następujące tematy:
- Niemieckie gminy teatralne jako jedno ze źródeł finansowania działalności teatralnej
- Funkcjonowanie teatrów miejskich – perspektywa organizatora instytucji
- Estoński model finansowania publicznego działalności teatralnej
- Organizacja i finansowanie teatrów w Czechach.
- Propozycje zmian dotyczących systemu finansowania teatrów
- Czynniki determinujące uczestnictwo w kulturze.

Rada Programowa Konferencji
- Warcisław Kunc – Przewodniczący: Dyrektor Opery na Zamku
- Barbara Borys Damięcka – Prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, Dyrektor Teatru Syrena
- dr Augustyna Burlita – Uniwersytet Szczeciński
- dr hab. Stanisław Flejterski prof. US – Uniwersytet Szczeciński
- dr hab. Teresa Lubińska prof. US – Uniwersytet Szczeciński
- Ryszard Markow – Wiceprezes Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów Zastępca Dyrektora Opery na Zamku
- dr hab. prof. Krystyna Mazurek – Łopacińska – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
- Emilia Roszkowska – Koordynator Konferencji, Opera na Zamku
- Reinhard Simon – Dyrektor Uckermärkische Bühnen Schwedt
- dr Monika Smoleń – Ministerstwo Kultury
- dr Jolanta Witek – Uniwersytet Szczeciński

Uczestnicy konferencji:
dyrektorzy teatrów i innych instytucji kultury, przedstawiciele organizatorów i właścicieli instytucji kultury, przedstawiciele Ministerstw Kultury, politycy, pracownicy naukowi uczelni zajmujący się w pracy badawczej zagadnieniami zarządzania i finansów oraz studenci kierunków zarządzania i finansowania.

Dodaj komentarz