• 2004-04-29

Komunikat w sprawie wolności wypowiedzi

22 kwietnia br odbyła sie w Gdańsku pierwsza rozprawa apelacyjna dotycząca wyroku w sprawie obrazy uczuć religijnych przez prace Doroty Nieznalskiej Pasja. W tym samym dniu “Fundacja Wyspa Progress” oraz  ”Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA” zorganizowały otwarte dla publiczności spotkanie na temat prawnych środków ochrony wypowiedzi artystycznej.

W spotkaniu wzieli udział przedstawiciele gdańskiego środowiska artystycznego oraz zaproszeni goście , m.in.: Waldemar Baraniewski, profesor historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, Agnieszka Morawińska -dyrektor warszawskiej Galerii Zacheta, Marek Wasilewsk i redaktor naczelny poznańskiego
Czasu Kultury, Monika Szewczyk  dyrektor Galerii Arsenał w Białymstoku oraz mec. Wojciech Cieślak (obronca Doroty Nieznalskiej) i pan Rafał Pelc z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przedstawiciele środowisk zawodowych związanych ze sztuką współczesną uznali za konieczne i pilne podjęcie obywatelskiej inicjatywy działań legislatorskich w zakresie lepszej ochrony wolności wypowiedzi artystycznej. Jednocześnie Komisja d.s Wolności Wypowiedzi Artystycznej AICA poinformowała o utworzeniu archiwum, gromadzącego dokumenty i wszelkiego rodzaju informacje o aktach cenzury wobec dzieł sztuki i artystów. Archiwum powstaje w Gdansku w oparciu o Fundację Wyspa Progress (wyspa_mode@wp.pl).

Gdańsk, 22 kwietnia 2004

Dorota Monkiewicz, Prezes Sekcji Polskiej AICA
Aneta Szyłak, Wiceprezes Fundacji Wyspa Progress

Dodaj komentarz