• 2004-04-16

LEAP – Lexmark European Art Prize 2004

31 marca br. zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do organizowanego już po raz drugi ogólnoeuropejskiego konkursu malarskiego Lexmark European Art Prize. Najwięcej prac napłynęło z Polski, która już tradycyjnie wyróżnia się na tle krajów europejskich. W tej edycji konkursu otrzymaliśmy 952 zgłoszenia. Kolejne miejsca zajęły: Włochy (808), Niemcy (498), Wielka Brytania (291), Francja (208) i dalej pozostałe kraje. Łącznie do udziału w LEAP 2004 zgłoszone zostały prace z 27 krajów.

Jak wynika z podsumowań zainteresowanie konkursem rośnie z roku na rok – tak w Polsce jak i w całej Europie, gdzie liczba uczestników zwiększyła się prawie dwukrotnie (z 1 972 w 2003 do 3 728 w 2004 roku).

Informacje na temat konkursu – lista laureatów, terminy i miejsca wystaw – będą podawane na stronie internetowej Fundacji Turleja www.ft.kei.pl

Więcej informacji także na stronie:
http://wydarzenia.o.pl/news/?nid=117&pid=181

Dodaj komentarz