• 2004-04-16

Generacja Myślenia

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie zaprasza w sobotę 17 kwietnia, o godz. 18.30 na spotkanie z cyklu Generacja Myślenia.

Będzie to wykład Gottfrieda Boehma, który traktuje o problemie obrazowości w dobie postmodernizmu i rewolucji cyfrowej, gdy obraz stał się przedmiotem rozważań nie tylko historii sztuki, ale i dyscyplin od niej odległych.

Za jedno z najistotniejszych wyzwań współczesnej nauki Boehm uznaje określenie statusu obrazu i związana z tym krytykę języka. Specyfika obrazowości polega, zdaniem autora, na jej nie dyskursywnej, lecz percypowanej logice. Charakter tej logiki jest głównym przedmiotem rozważań “Po drugiej stronie języka?”.

(Wykład wygłoszony 16.01.2003 w Dużej Auli Uniwersytetu w Monachium, w ramach Felix Burda Memorial).

Dodaj komentarz