• 2004-04-15

Świat ze srebra

Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na wystawę „Świat ze srebra. Złotnictwo augsburskie od XVI do XIX wieku w zbiorach polskich”.

To ekspozycja poświęcona wyrobom złotniczym powstałym w Augsburgu, największym i najbardziej dynamicznym europejskim ośrodku złotniczym czasów nowożytnych.

Ekspozycja ma za zadanie ukazać w sposób możliwie najbardziej wszechstronny związki Polski z Augsburgiem w dziedzinie złotnictwa na tle kontaktów politycznych, kulturalnych, a także szeroko pojętych kontaktów artystycznych.

Prezentowane przedmioty stanowią najliczniejszą i najbardziej wartościową artystycznie grupę wyrobów zachodnioeuropejskiego rzemiosła artystycznego w zbiorach polskich.

W czasach nowożytnych królowie polscy – szczególnie członkowie dynastii Wazów – dostojnicy Kościoła oraz przedstawiciele magnaterii i szlachty z upodobaniem i na dużą skalę zamawiali i gromadzili srebra augsburskie. Były one w Polsce wyjątkowo lubiane i cenione i wpłynęły na polski smak artystyczny w tej dziedzinie oraz na charakter twórczości złotniczej w wielu środowiskach. Do dziś w polskich zbiorach zachowało się kilkaset tego rodzaju wyrobów. Obecnie srebra augsburskie są przedmiotem szczególnego zainteresowania badaczy złotnictwa w Niemczech i w całej Europie.

Wystawa jest pierwszą w historii polskiego muzealnictwa próbą monograficznego ukazania relacji – ze szczególnym uwzględnieniem importu dzieł sztuki – między Augsburgiem a nobilitowanymi odbiorcami w Rzeczpospolitej.

Dodaj komentarz