• 2003-12-30

“Teraz” – miesięcznik kulturalny

Niedawno ukazał się pierwszy numer świętokrzyskiego miesięcznika kulturalnego “Teraz”.

Barwnie ilustrowane pismo ma nawiązać do tradycji, które w przeszłości odzwierciedlały regionalne periodyki: “Radostowa”, “Ziemia Kielecka”, “Przemiany” i “Ikar”.

Nie brak w nim poezji, recenzji ciekawych regionalnych nowości wydawniczych, omówień wystaw plastycznych i kroniki wydarzeń kulturalnych.

Dodaj komentarz