• 2003-11-22

Krakowska Książka Miesiąca

Jury “Krakowskiej Książki Miesiąca” uhonorowało tytułem Książki Listopada pracę Teresy Walas pt. “Zrozumieć swój czas”.

Spotkanie z Autorką, które poprowadzi Stanisław Stabro i wręczenie nagrody odbędzie się we wtorek 25.XI. 03 o godz. 18.00 w ŚOK-u.

Imprezie towarzyszył będzie recital fortepianowy Witolda Wilczka ucznia Gimnazjum Muzycznego z klasy prof. Wojciecha Cieciory. W programie: utwory Fryderyka Chopina.

Teresa Walas – znakomity historyk, krytyk i teoretyk literatury, profesor UJ; pracuje w Instytucie Polonistyki – w swej najnowszej książce omawia przemiany, które zaszły w kulturze polskiej po 1989 roku.Autorka starannie śledzi dramatyzm przejścia pomiędzy kolejnymi fazami rozwoju kultury polskiej. Stawia pytania o brak zainteresowania kulturą narodową. Próbuje zdiagnozować przyczyny milknięcia intelektualistów.

“Zrozumieć swój czas” to oryginalna próba rewizji stanu wiedzy o tym okresie.

Seria Obrazy Współczesności proponuje nowe spojrzenie wybitnych krytyków, eseistów, badaczy na najciekawsze zjawiska w polskiej kulturze i najważniejsze problemy współczesności.

Dodaj komentarz