• 2003-11-11

Zewnętrzna galeria AMS

7 listopada otwarto wystawę pt. „Sztuka w mieście. Zewnętrzna galeria AMS 1998-2002” .

Jest to próba podsumowania czteroletniej działalności galerii AMS stworzonej i pilotowanej przez Marka Krajewskiego oraz Lecha Olszewskiego z Poznania. Firma AMS S.A. zainicjowała w roku 1998 pokazy plakatów tworzonych przez wybitnych artystów polskich na 400 billboardach zewnętrznych rozsianych w
największych aglomeracjach.

Do końca działalności galerii w roku 2002 udało się zrealizować 19 projektów, a wśród autorów byli m.in.: Paweł Susid, Jadwiga Sawicka, Katarzyna Kozyra, CUKT, Stanisław Dróżdż, Rafał Bujnowski, Marcin Maciejewski.

Działalność Zewnętrznej Galerii AMS cieszyła się dużą popularnością
(niewątpliwie pomagały jej w tym skandale i burze prasowe wokół niektórych
edycji – np. plakatu Katarzyny Kozyry) i uznaniem, czego dowodem są liczne
nagrody i wyróżnienia przyznane galerii przez ministra kultury i media.

Przypomnijmy, że Galeria AMS gościła już w Gdańsku w Łaźni na wystawie „Na
Zewnątrz” w roku 2002.

Obecna wystawa jest retrospektywą składającą się z trzech części: dokumentacji fotograficznej poszczególnych edycji wykonanej przez tzw. kontrolerów, czyli osoby sprawdzające wykonanie zadania powierzonego firmie, dokumentacji papierowej (zapisy czatów internetowych, kopie pism urzędowych) oraz pokazu trzech filmów wideo.

Wystawa będzie czynna do 15 grudnia b.r.

Dodaj komentarz