• 2003-10-16

Muzeum Architektury – Witraż w architekturze

III Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Miłośników Architektury

"Witraż w architekturze – architektura na witrażach"
oraz towarzyszące jej wystawy
"Tam słońcu namiot wystawił" twórczość Heinza Ebnera
"Fascynacje" Sławomira Oleszczuka
Muzeum Architektury we Wrocławiu, październik 2003

w dniach 17-18 października br. we wrocławskim Muzeum Architektury odbędzie się III Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Miłośników Witraży pt. "Witraż w architekturze – architektura na witrażach".

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona sztuce witrażowej jest kontynuacją działań podjętych kilka lat temu, po raz pierwszy w czasach powojennych (I Konferencja – Kraków 1999, II Konferencja – Poznań 2001), w celu podsumowania obecnego stanu wiedzy na temat witrażownictwa dawnego i współczesnego. Tematem planowanej sesji są związki między witrażem i architekturą np. rola witraży w projektowaniu wnętrz, zastosowanie witraży jako detalu architektonicznego, architektura jako temat przedstawień na witrażach, problemy dotyczące technik witrażowych.

Konferencji towarzyszą dwie wystawy: wystawa twórczości wybitnego austriackiego witrażysty i architekta wnętrz Heinza Ebnera pt. "Tam słońcu namiot wystawił" (we współpracy z Austriackim Konsulatem Generalnym w Krakowie, wernisaż 16 października, godz. 18.00, czynna do 2 listopada, kurator wystawy ze strony MA – Beata Tomaszewska) oraz znanego wrocławskiego konserwatora zabytków i artysty-witrażownika Sławomira Oleszczuka "Fascynacje" (wernisaż 17 października, godz. 18.30, wystawa czynna do 16 listopada, kurator wystawy ze strony MA – Magda Ławicka).

Dodaj komentarz