• 2003-09-23

Redukcja przestrzeni

20 września w Arsenale Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie została otwarta wystawa pt. „Redukcja przestrzeni”.

Założeniem ekspozycji, pomyślanej jako multimedialna instalacja, jest dialog postaw artystycznych czterech wybitnych twórców, których łączą studia krakowskie oraz fakt, iż swe różnorodne przesłania artystyczne przekazują także przy pomocy rozmaicie traktowanego warsztatu graficznego.

Wystawa wpisuje się w cykl “Graficy z Krakowa”, realizowany przez Muzeum Narodowe w Krakowie od 1996/1997 i prezentujący najwybitniejszych twórców wywodzących się ze środowiska krakowskiego.

Podstawowymi elementami ekspozycji jest projekcja audiowizualna, przestrzeń muzealna wraz ze swym złożonym kontekstem oraz udokumentowana klasycznym katalogiem konfrontacja twórczości czterech artystów.

Wspólnie stworzona przez artystów instalacja, której autorzy na sposób silnie zindywidualizowany i wykraczający poza tradycyjnie rozumiany warsztat graficzny zajmują się problematyką o charakterze uniwersalnym oraz wpisanymi weń zagadnieniami czysto artystycznymi, stać się może interesującym wkładem w dyskusję na temat sztuki, jej relacji z tradycją oraz jej miejscem we współczesnym świecie.

Dodaj komentarz