• 2003-09-20

Laureaci MTG-Kraków 2003

Na konkurs nadesłano 3400 prac 1011 artystów.
Na wystawę główną MTG – Kraków 2003 zakwalifikowano 458 prac 320 artystów.

W programie MIĘDZYNARODOWEGO TRIENNALE GRAFIKI KRAKÓW – 2003 znajduje się ok. 50-ciu wystaw.

Laureaci MTG-Kraków 2003

Grand Prix MTG – Kraków 2003
Davida Kidd – Kanada

Grand Prix d’Honneur MTG – Kraków 2003
Toshihiro Hamano – Japonia

Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa
Iwona Juskowiak-Abrams – Wielka Brytania

NAGRODY REGULAMINOWE MTG – KRAKÓW 2003

Grzegorz Banaszkiewicz – Polska, Poland, Polen
André Bongibault – Francja, France, Frankreich
Robert Brun – Słowacja, Slovakia, Slowakei
Haruko Cho – Japonia, Japan, Japan
Ágnes Haász – Węgry, Hungary, Ungarn
Stephen Inggs – RPA, South Africa, Republik Südafrika
Chang-Soo Kim – Korea
Ibrahim Miranda Ramos – Kuba, Cuba, Kuba
Norbert Nestler – Austria, Austria, Österreich
Jacek Zaborski – Polska, Poland, Polen

Nagrody Specjalne

Nagroda Wojewody Małopolskiego
Young Ae Lee – Korea

Nagroda Prezydenta Miasta Katowic
Naoji Ishiyama – Japonia
Nagroda Prezydenta Miasta Opola
Basil Colin Frank – Izrael
Nagroda Cultural City Network Graz
Ferdynand Szypuła – Polska
Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Marcin Surzycki – Polska

Nagroda Rektora Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie
Thom O’Connor – USA

Nagroda Deutsche Bank PBC SA
Eve Kask – Estonia

Nagroda Firmy Kärcher Poland Ltd. Sp. z o.o.
Anatoly Fedirko – Ukraina

Nagroda Firmy Canson Polska Sp. z o.o.
Modhir Ahmed – Irak, Iraq, Irak

Wyróżnienia Honorowe
Cécile Boucher – Kanada
Vĕra Kotasová – Czechy
Peter Milton – USA
Viola Tycz – Polska

Dodaj komentarz